Jeskynní lvi mohli být podle vědců, kteří našli důkazy o tom, že před 16 000 lety byli tito tvorové stahováni z kůže pro své kožešiny, lidmi skutečně vyhubeni.

Lvi jeskynní: obrovité šelmy v pravěku žily na našem území

Jeskynní lvi, kteří jsou větší než afričtí lvi, ale předpokládá se, že nemají hřívu, byli loveni již neandrtálci. Existují také důkazy o tom, že vedle jiných běžněji lovených masožravců je příležitostně zabíjel i Homo sapiens.

Tým španělských vědců však nyní tvrdí, že nalezl důkazy o tom, že lidé stahovali tato zvířata z kůže již před 16 000 lety. To podle nich naznačuje, že tato zvířata mohla hrát důležitou roli mezi lidskými skupinami. A také, že právě lidé mohli mít velký podíl na vyhynutí těchto jeskynních lvů. Obrovitých šelem, jež v pravěku žily na našem území.

"Protože lidé v této archeologické lokalitě ukazují, že měli docela velké zkušenosti se stahováním lvů z kůže, spekulujeme o možnosti, že na vymření lva jeskynního se kromě klimatických podmínek a jiných faktorů, mohl skutečně podílet člověk," řekl Edgard Camarós, spoluautor studie z Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social v Tarragoně.

Nalezeno bylo celkem devět zkamenělých kostí, přičemž všechny údajně pocházejí ze stejného zvířete. Podle vědců je také pravděpodobné, že všechny jsou součástí kožešiny, která vznikla právě při stahování kůže těchto tvorů. "Nemůžeme tyto fosilie zničit, abychom mohli provést analýzu DNA, ale to by byl jediný způsob, jak zjistit, zda se jedná o jediného jedince," řekl Camarós. "Jsme si však zcela jisti, že jde o jediného jedince, protože všechny falangy, drápy, mají stejnou velikost a nacházely se ve stejném kontextu."

Šelmy si troufly i na medvědy

Camarós tvrdí, že důkazy ukazují, že člověk, který stahoval kůži z jeskynního lva, zjevně věděl, co dělá. To také naznačuje, že by tento objev mohl poukazovat na to, že člověk sehrál při jeho vyhynutí poměrně velkou roli. Vše tak nasvědčuje tomu, že šelmu, která si troufla hravě i na mědvěda, nakonec pokořil někdo mnohem menšího vzrůstu.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Tým se domnívá, že umístění kostí hluboko v jeskyni, v místě vzdáleném od obytných prostor, kde jsou důkazy o uměleckých dílech a dalších rituálních činnostech, naznačuje, že kůže jeskynního lva mohla být použita při rituálu a mohla pokrývat jednu z chýší jako střecha.

Clive Finlayson, ředitel Gibraltarského muzea, uvedl, že ačkoli výzkum naznačuje, že jeskynní lev byl stažen z kůže, domnívá se, že pro další závěry není dostatek důkazů.

"Extrapolace tohoto výsledku na širší fenomén využívání jeskynních lvů k rituálům a jako důkaz příčiny vymírání jeskynních lvů lidským činitelem se zdá být nepodložená důkazy," dodal. "Mohlo jít o ojedinělý případ. Zatím to prostě nevíme."

Zdroje:

www.washingtonpost.com

a-z-animals.com

plus.rozhlas.cz