„Všechny šťastné rodiny jsou stejné, ale každá nešťastná rodina je nešťastná svým vlastním způsobem,” těmito slovy začíná jeden z nejznámějších románů ruského spisovatele Lva Nikolajeviče Tolstého. A přesně o nešťastném manželství plném výčitek, hádek a chladných nocí vypovídají deníky manželky Tolstého, Sofije.

Z deníků pramení nový pohled na uznávaného spisovatele. Sofije v nich na svého manžela poukazuje jako na krutého a problematického muže, který byl lhostejný ke své rodině, stále vše kritizoval a svou manželku nutil kojit všech třináct dětí navzdory tomu, že věděl, jaké těžkosti jí to přináší. Informoval o tom web The Guardian.

„Všechny ty věci, které podle něj vedou k rodinnému štěstí a spokojenosti, jen komplikují můj život do fáze, kdy je pro mě stále těžší a těžší žít,” píše Sofie ve svých denících. „Jeho vegetariánství znamená komplikace při připravování dvou večeří. To znamená dvakrát větší výdaje a dvakrát více práce. Jeho nároky na lásku a pohodu ho přetvořily ve lhostejného člověka,” pokračuje ještě Sofije, která zároveň píše o tom, jak kritický dokázal její manžel být vůči ní a svým dětem.

Sofije si dále v denících stěžuje na situace, do kterých ji manžel přiváděl. Vypráví například o momentu, když Tolstoj trpěl šíleným kašlem a šel se ven projít, aniž by jí řekl, kam se chystá. „Začala bouře, pršelo a sněžilo. Střechy a stromy byly poničeny a stmívalo se. Zatím nebyl vidět měsíc, stejně tak ale nebylo vidět mého manžela. Stála jsem na verandě a čekala na něj s knedlíkem v krku a topícím se srdcem. Stejně jako jsem na něj čekala jako mladá, když šel ven na lov,” vypráví Sofije ve svých denících.

Nakonec se oné noci její manžel vrátil. Sofia plakala. „A na všechna moje láskyplná a starostlivá slova mi jen ironicky odpověděl: ‘A co že jsem šel ven? Nejsem malý kluk, nemusím ti vůbec nic říkat.’ Byla jsem na něj naštvaná. Věnovala jsem mu tolik lásky a tolik péče a jeho srdce je chladné jako led,” píše Sofia ve svých denících.

Sofia byla sama o sobě velmi talentovanou ženou, která byla svému manželovi velmi nápomocna i v pracovním životě. Jejich manželství bylo dlouhou dobu považováno za spokojené. Deníky Sofie ovšem po letech přinášejí úplně nový pohled.