Lidé s měsíčníma očima

Hluboko v lesích Severní Karolíny kdysi žila skupina obyvatel, která byla pro původní obyvatele, kteří s nimi navázali kontakt, záhadná. Malá, bledá, noční rasa, která se vyskytuje v tradici Čerokíjů, takzvaní "měsíčnoocí" lidé z Apalačských hor, zůstávají v této oblasti legendou. Ta neustále žene badatele k tomu, aby zjistili, kdo tito lidé, jež osídlili Ameriku, mohli být.

Podle pověsti byli lidé s měsíčníma očima rasou fyzicky malých obyvatel. Obývali lesnaté oblasti poblíž dnešního města Murphy v Severní Karolíně. Jejich velké modré oči s bledou bílou pletí a vousatými tvářemi byly prý velmi citlivé na slunce. A tak tito lidé byli schopni fungovat pouze při měsíčním světle. Odtud pochází také jejich název.

V průběhu času se vyprávěly různé příběhy, které končily vyhnáním tohoto záhadného klanu kamsi do podzemí.

Amerika neměla pouze indiány

Podle jedné z legend vyhnal tento lid z jeho domova kmen Creeků. Ti pocházeli z jihu. Vypráví se, že si Creekové počkali, až se světlo úplňku stane příliš jasným i pro noční obyvatele jeskyní, přepadli je a vyhnali neznámo kam.

Podle jiného vyprávění sami Čerokíjové bojovali proti "Měsíčníkům" směrem na západ, do dnešního Tennessee. To mohlo následně způsobit, že oni sami hledali útočiště na severu v oblasti dnešní Západní Virginie.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Ačkoli mnozí předpokládají, že tato legenda je jen jednou z mnoha, které se v čerokijském folklóru vyskytují, jeden zřetelný rozdíl přece jen zůstává. Na rozdíl od mnoha nadpřirozených bytostí, které se v mytologii Čerokíjů vyskytují, označovali Čerokíjové lidi s měsíčníma očima za samostatnou rasu. Skupinu, která měla obývat Zemi ve stejnou chvíli jako oni, v době před Kolumbovým "objevením" Ameriky.

Fyzický rozdíl mezi těmito domorodci a jejich protějšky světlé pleti mnohým okamžitě naznačuje, že tajemný kmen lidí s měsíčníma očima pochází ze skupiny bílých osadníků, kteří se vylodili v Apalačských horách.

Podle rukopisu ze 16. století, který vydal velšský antikvář Humphrey Llwyd, se měl velšský muž jménem princ Madoc v roce 1171 plavit z Walesu přes Atlantik do dnešního Mobile Bay v Alabamě.

Madoc a jeho posádka se po příjezdu vydali na sever podél řeky Alabama směrem k údolí Tennessee a už o nich nikdo nikdy neslyšel. O mnoho let později objevili první průzkumníci jedinečný kmen velšsky mluvících indiánů známý jako Mandanové. Měli světlejší pleť, mluvili jazykem připomínajícím velštinu a byli považováni za přímé potomky Madocovy výpravy.

Ať už byli či nebyli prvními bílými osadníky, kteří dosáhli břehů Spojených států, zůstávají stále záhadou.I díky nálezu mohyl a skalních opevnění, které bezpochyby vytvořil člověk.

Zdroje:

www.ancientpages.com

www.ancient-origins.net

northcarolinaghosts.com