Šestiprsté bytosti jsou zmíněny už v Bibli. Šlo o obry z rodiny slavného Goliáše, kteří prý existovali již před potopou a svůj rod si zachovali i po ní. Z vědeckého hlediska nemáme důkazy ani o potopě, natož o existenci obrů, nicméně vědci se domnívají, že mohlo jít o osoby postižené hned dvojí genetickou vadou: jednak gigantismem způsobeným dědičnou poruchou štítné žlázy a potom také polydaktylií, projevující se více prsty na rukách či nohou. Protože se však nenašel žádný kosterní pozůstatek, který by tuto teorii potvrdil, dodnes neumíme s jistotou říci, co byli tito bibličtí obři vlastně zač. (Zdroj: www.ncbi.nlm.nih.gov)

Umíte napočítat do dvanácti?

Zatímco v historii Izraele si šestiprstí obři mnoho sympatií nezískali, staří Sumerové chovali ve vysoké úctě své šestiprsté bohy, kteří je údajně naučili písmu a počtům. Samozřejmě mohlo jít o mýtus. Podivné ale je, že si Sumerové osvojili dvanáctkovou soustavu namísto obvyklé desítkové, odvíjené podle počítání deseti prstů na rukou. Je možné, že je skutečně navštívila nějaká vyspělejší kultura, v níž se četně vyskytoval gen polydaktylie, a předala jim své znalosti? Odkud se ale vzala a proč o ní nemáme dochované zprávy? Vyloučíme-li setkání s mimozemšťany, zůstává před námi zase jen záhada. (Zdroj: www.stuff.co.nz)

Šestiprsté osoby stavěli na stejnou úroveň s bohy také příslušníci amerického kmene, který před 1000 lety obýval oblast kaňonu Čako v Novém Mexiku. Zde ovšem máme k dispozici i kosterní pozůstatky těchto privilegovaných osob, takže s jistotou víme, že nešlo o žádné bytosti z jiné planety ani obry, ale obyčejné lidi, kteří se narodili se šesti prsty na ruce nebo noze. Výskyt polydaktylie se u této populace pohyboval okolo 3 procent, což je ve srovnání s jejím ojedinělým výskytem v dnešní moderní kultuře vysoké číslo. Lidé se šesti prsty byli pohřbíváni ve svatyních a jejich anomálie byla vzývána jako něco výjimečného, o čemž svědčí četné nálezy otisků šestiprstých rukou a chodidel na zdech prastarých obydlí. (Zdroj: www.smithsonianmag.com)

Šest prstů jako výhoda

Četnější výskyt polydaktylie v kaňonu Čako ovšem mohl souviset s uzavřeností kultury, která neměla moc příležitostí promíchat své geny s cizím etnikem. Stejný gen ze stejného důvodu převážil také u kmene Waorani, který dodnes udržuje své zvyky a tradice na území Ekvádoru. Šest prstů na ruce zde však není vnímáno coby značka bohů, nýbrž jako normální stav.

Poslední výzkumy naťukávají odpověď na otázku, proč byla v některých kulturách polydaktylie považována za privilegium. Ukazuje se totiž, že lidé se šesti prsty na ruce mají mnohem lépe vyvinutou jemnou motoriku než osoby s prsty pěti. "Šestý prst používají nezávisle, jako by to byl palec navíc. Při našem pokusu se například ukázalo, že zkoumané osoby jsou schopné vykonat jednou rukou některé úkony, na které běžný člověk potřebuje obě ruce," uvedl profesor Carsten Mehring z univerzity v německém Freiburgu.

Je tedy možné, že si lidé se šesti prsty v minulosti pro své neobvyklé motorické schopnosti vysloužili obdiv okolí, jenž mohl přerůst v uctívání. Ke konečným závěrům však ještě povede dlouhá cesta dalších studií.

(Zdroj: www.medicalnewstoday.com)