V novější historii, během posledních 10 000 let, došlo k významným změnám, kterým se lidé museli přizpůsobit. Zemědělský způsob života a dostatek potravin vedly ke zdravotním problémům, které jsme řešili pomocí vědy, například léčbu cukrovky inzulinem. Pokud jde o vzhled, lidé ztloustli a v některých oblastech se stali vyššími. Také životní úroveň se velmi zvedla, takže pokud vývoj půjde dál, můžeme předpokládat, že naši potomci budou kyborgové s hi-tech strojovými implantáty, regenerovatelnými končetinami a kamerami místo očí. Nebo ne? Je vůbec možné, aby se lidé proměnili v hybridní druh biologických a umělých bytostí, nebo se naopak vrátíme tam, odkud jsme přišli?

Na dokument o technologiích budoucnosti se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Minulý vývoj a evoluce mohou předurčit budoucí vývoj

Na to, kudy by se mohla další evoluce ubírat, se pojďme podívat do doby, kdy Homo sapiens ještě neexistoval. Před milionem let tu pravděpodobně žilo několik různých druhů lidí, včetně Homo heidelbergensis, který měl podobnosti s Homo erectus i moderním člověkem, ale primitivnější anatomii než pozdější neandrtálec. Kdybychom se tedy měli jakýmsi způsobem vracet ke kořenům naší vývojové linie, byli bychom menší, takže by naše těla potřebovala méně energie. Takový je i názor Thomase Mailunda, docenta bioinformatiky na Aarhuské univerzitě v Dánsku. Tato předpověď by jistě přišla vhod i naší momentálně zalidněné planetě. I když – porodnost rapidně klesá!

Mailund také naznačuje, že se můžeme vyvíjet způsobem, který nám pomůže vyrovnat se s životem na přelidněné planetě, neustále obklopeni lidmi. Například implantát v mozku by nám umožnil pamatovat si jména lidí. Mailund říká, že "víme, jaké geny se podílejí na budování mozku, který si dobře pamatuje jména lidí. To bychom mohli změnit. Zní to spíš jako sci-fi. Ale můžeme to udělat už teď. Můžeme to implantovat, ale nevíme, jak to zapojit, aby to bylo užitečné. Dostáváme se k tomu, ale je to velmi experimentální."

Implantáty „hovoří“ už nyní

V současné době mají lidé implantáty, které opravují poškozený prvek těla, například kardiostimulátor nebo kyčelní implantát. V budoucnu se možná budou implantáty používat jednoduše k vylepšení člověka. Myšlenkou jsou i designové děti - vědci již údajně mají technologii, která umožňuje měnit geny embrya, i když je to kontroverzní a nikdo si není jistý, co se bude dít dál. Mailund však naznačuje, že v budoucnu by mohlo být považováno za neetické určité geny neměnit. Jednalo by se totiž o jakousi selekci – „To, co děláme s plemeny psů, budeme dělat i s lidmi," říká Mailund.

Bioinformatika

Předpovídat na milion let dopředu je čistá spekulace, ale předpovídat do bližší budoucnosti je pomocí bioinformatiky určitě možné... Měla by k tomu pomoci bioinformatika, díky kombinaci toho, co je známo o genetické variabilitě nyní, s modely demografických změn do budoucna.

Velmi zajímavý dokument zde:

Zdroj: Youtube

Nyní máme k dispozici genetické vzorky kompletních genomů lidí z celého světa, takže genetici lépe chápou genetickou variabilitu a její strukturu v lidské populaci. Nedokážeme přesně předpovědět, jak se bude genetická variabilita měnit, ale vědci v oblasti bioinformatiky se dívají na demografické trendy, které nám mohou poskytnout určitou představu.

Vědci se domnívají, že městské a venkovské oblasti se budou v rámci lidí stále více diferencovat. Ve světě se to bude lišit. Stejně tak se některé skupiny lidí a národy rozmnožují rychleji nebo pomaleji. Oblasti se světlou barvou pleti se reprodukují v nižší míře. Dr. Jason A. Hodgson, lektor velkých výzev v oblasti ekosystémů a životního prostředí proto předpovídá, že barva kůže z globálního hlediska ztmavne.

A o tom, jak to bude vypadat, pokud lidstvo skutečně jednou kolonizuje Mars, se můžeme naštěstí stále jen dohadovat… Při nižší gravitaci by se totiž mohla změnit struktura svalů našeho těla, měli bychom delší ruce a nohy. V některých případech je daná délka našeho života prostě uklidňující!

Zdroje:

www.bbcearth.com/news/what-does-it-mean-to-be-human, cbhd.org, www.bbcearth.com