I když je dnešní Yetti spíše nepolapitelným tvorem, o jehož existenci většina lidí pochybuje, původní Yetti byl skutečný. Jednalo se o chlupatého dvounohého lidoopa, který se po miliony let potuloval po lesích jihovýchodní Asie. Žil především v subtropických až tropických lesích a vyhynul asi před 300 000 lety. Důvodem jeho vyhynutí byly asi klimatické změny. Vědcům se ale podařilo analyzovat proteiny nalezené v téměř dva miliony let staré zubní sklovině tohoto tvora, takže konečně zjistili více o jeho životě, i když jeho podoba je stále spíše záhadou.

O tom, co se stalo s největším opem na světě, pojednává i toto video:

Zdroj: Youtube

Gigantopithecus blacki

Gigantopithecus blacki měřil asi 3 metry a vážil až 270 kg. Ale vše o tom, jak skutečně vypadal, je velmi sporné, protože se vědci pokusili zrekonstruovat jeho podobu jen z fosilií zubů a čelistí, které mají. Fosilií se zachovalo velmi málo, nalezly se pouze tisíce zubů a čtyři částečné čelisti, takže skutečný vzhled lidoopa můžeme jen odhadovat. Velikost stoliček a celková tělesná hmotnost spolu ne vždy korelují.

V roce 1946 existovala hypotéza, že byl tento yetti dvakrát větší než gorilí samci. Pak se hovořilo o 3,7 m. Nakonec se ale zdá, že se vědecká obec ujednotila na tom, že dle nejnovějších poznatků měřil tento hominin 2,7 m a vážil až 270 kg, což je asi o 40 % více než průměrný gorilí samec. Dodnes jsou ale vedeny o jeho skutečné podobě spory.

I když genetická analýza fosilií může poskytnout důležitá vodítka, velmi staré fosilie z teplých a vlhkých zeměpisných oblastí jsou většinou příliš zničené na to, aby DNA mohla podat věrohodná data.

Analýza stoliček

Po nedávné rekonstrukci proteinových sekvencí ze zubní skloviny gigantopitéka z doby před 1,9 milionu let však bylo zjištěno, že při jejich porovnání s databází proteinových sekvencí dnes žijících lidoopů je zde celá řada rozdílů.

„Čím je počet rozdílů nižší, tím jsou si oba druhy příbuznější a tím později se rozdělily," uvedl hlavní autor studie Enrico Cappellini, docent na Kodaňské univerzitě.

Vyhynulý "Yetti" tedy není blízkým příbuzným člověka, jako jsou šimpanzi a bonobové. Spíše směřuje k moderním orangutanům. Je proto možné, že se linie obřího lidoopa oddělila od linie jeho bratrance asi před 12 až 10 miliony let.

Co by se stalo, kdyby Gigantopithecus nevyhynul? Podívejte se zde:

Zdroj: Youtube

Jak vypadal?

Gigantopithecus je v rekonstrukcích často zobrazován jako přerostlý orangutan. I když nové důkazy potvrzují blízký evoluční vztah mezi nimi, údaje nejsou stále dostatečné k tomu, aby mohla být rekonstruována podoba Yettiho.

"Informace, které jsme získali, nemohou říci nic o vzhledu, fenotypu nebo biologii," vysvětlil Cappellini. "Nejsou pro to žádné důkazy."

Víe však, že Gigantopithecus byl zřejmě býložravec, který se živil lesními rostlinami. Jeho čelist byla dle analýzy uzpůsobena k drcení a řezání tvrdých, vláknitých rostlin. Zuby byly pokryty silnou sklovinou, která dobře odolávala stonkům, kořenům a hlízám s nečistotami. Gigantopithecus si možná pochutnával i na plodech z čeledi fíkovitých.

Gigantopithecus je populární i jako identita tibetského yettiho nebo amerického bigfoota.

Zdroje:

en.wikipedia.org/wiki/Gigantopithecus, www.livescience.com