Vědci sestavili fascinující video: Jak se vyvíjela lidská tvář z opice v člověka

Natálie Borůvková | 14. 8. 2022

Od doby, kdy se náš druh vyvinul, procházíme změnami. Vědci sestavili fascinující video, v němž ukázali, jak se vyvíjela lidská tvář od pračlověka po člověka dnešního. Lidská podoba se od pravěku dost změnila.

Některé změny byly univerzální, zatímco jiné měly spíše regionální dopad. Mezi změny, které jsou patrné u celosvětových populací, patří zmenšení celkové velikosti těla i mozku a zmenšení proporcí čelistí a zubů. Tím se výrazně pozměnila lidská tvář.

Vědci sestavili fascinující video

U regionálních populací se také vyvinuly odlišné fyzické a genetické vlastnosti v reakci na různé klimatické podmínky a životní styl.

V současnosti jsme obecně nižší, lehčí a s menšími kostmi než naši předkové před 100 000 lety. Tento úbytek probíhal postupně, ale nejvíce se projevil v posledních 10 000 letech. V posledních několika staletích však došlo k mírnému obratu tohoto trendu, protože průměrná výška se začala zvyšovat.

Faktory, které ovlivňují tělesnou velikost, jsou složité. Zahrnují interakce mezi genetikou, prostředím a životním stylem, jako je strava a technologie.

V posledních dvou milionech let se projevuje trend zvětšování mozku, který postihl mnoho druhů v našem rodokmenu. U našeho druhu došlo k obratu tohoto trendu a náš mozek je nyní nejmenší za posledních 100 000 let. Většina tohoto zmenšení nastala v posledních 6 000 letech. Částečně to souvisí se zmenšením tělesné velikosti, ke kterému v tomto období také došlo, avšak pravděpodobně se na něm podílejí i další faktory.

Jak se vyvíjela lidská tvář od pračlověka po člověka dnešního

Trend zmenšování čelistí a zubů, který byl patrný u našich předků, pokračuje i u našeho druhu. Ve skutečnosti dnes někteří lidé nemají v čelistech dostatek místa, aby se jim tam vešly třetí stoličky nebo zuby moudrosti.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Celkově tyto změny probíhaly úměrně se zmenšováním tělesné velikosti. Za posledních 10 000 let však sehrály významnou roli změny ve stravování a technologie.

Ke zmenšení velikosti čelistí a zubů došlo u Homo sapiens za posledních 30 000 let. V posledním století však došlo k velmi mírnému obratu v tomto trendu v okamžiku, kdy se zuby lidí začaly zvětšovat. To částečně souvisí se zavedením fluoridu. Ten zesiluje zubní sklovinu, která dělá zuby většími.

Kam bude pokračovat vývoj člověka: Homo machinus má být nesmrtelný, tvrdí vědec
Magazín

Kam bude pokračovat vývoj člověka: Homo machinus má být nesmrtelný, tvrdí vědec

Dnešní lidé vykazují obrovskou vzhledovou rozmanitost, která však u raných Homo sapiens nebyla patrná. Raní příslušníci našeho druhu žili v Africe a vyvinuli si fyzické znaky, které si byly navzájem podobné, aby mohli přežít v tamním klimatu. Když se lidé před zhruba 100 000 lety začali šířit do různých částí světa, setkali se s různými klimatickými podmínkami a vyvinuli si nové fyzické adaptace, které těmto novým klimatickým podmínkám více vyhovovaly.

Zdroje:

humanorigins.si.edu

www.nature.com

www.livescience.com

Tagy Afrika Trend