Někteří jedinci po mnoho let tvrdili a někteří z nich skutečně stále tvrdí, že v korytě řeky Paluxy v Glen Rose v Texasu se vedle stop dinosaurů vyskytují fosilní lidské stopy.

Lidské stopy vedle dinosauřích otřásly vědou v základech

Konspiračním teoriím se tak meze nekladly a ti, jež lidské stopy razantně odmítali, dostali nové vysvětlení. Nalezené stopy patří jakýmsi "obřím lidem".

Tato a jim podobná tvrzení otřásla vědou v samotných základech. Všichni chtěli vědět, kde je pravda. Mnoha leté výzkumy byly nejasné. První vědecká studie, která přinesla relevantní výsledky, pochází z počátku 70. let.

Právě ta byla intenzivní a podrobná a jakékoliv tvrzení o "lidských stopách" přesvědčivě vyvrátila. To však nestačilo k tomu, aby se další kreacionisté vzdali dalších nových teorií o tom, že nalezené stopy skutečně patří lidským bytostem.

Údajné lidské stopy totiž skutečně zahrnují celou řadu jevů patřících člověku. Patří mezi ně erozní rysy, nezřetelné značky a další stopy.

První zmínky o lidských stopách se objevily na přelomu 60. a 70. let a pokračovaly dalšími tvrzeními v 70. a 80. letech 20. století. Nejdůkladnější analýzy však ukazují, že údajné lidské stopy zde jsou podlouhlé, metatarzální dinosauří stopy.

Vědci našli překvapivé vysvětlení

Tedy jen další stopy vytvořené dinosaury. Podle vědců je tato pravěká zvířata vytvořila při chůzi otisky chodidel a pat. Vlivem nejrůzněkších faktorů, jako je eroze, zanesení sedimentů nebo propad bahna, jsou následně utlumeny nebo znehodnoceny.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Výsledkem toho je vznik stop, které skutečně připomínají ty lidské, jen v poněkud větším rozměru.

Většina stop v této lokalitě je navíc z velké části vyplněna druhotným sedimentem. Ten zpevnil prohlubně po původních stopách. Když je povrch stop dobře očištěn, alespoň některé stopy v každé stopě vykazují mělké otisky tridaktylních neboli tříprstých prstů, které ukazují na dinosauří původ, a také barevné a texturní odlišnosti odpovídající vyplněnému materiálu.

Povaha dinosauřích stop je tak plně potvrzena. Tvrzení Carla Baugha a jeho spolupracovníků z 90. let 20. století, že některé z těchto stop mají lidské otisky uvnitř nebo je překrývají, se tak ukázala jako nepodložená. Teorie, že lidé a dinosauři možná žili ve stejné době, je pouze další konspirací těch, jež je vytváří.

Zdroje:

www.nytimes.com

en.wikipedia.org

www.quora.com