Změny v lidské anatomii by mohly být důsledkem změn v lidském životním stylu, technologického pokroku a přizpůsobení se novému prostředí. Je jasné, že některé části těla ve srovnání s našimi předky již nepoužíváme, jiné zase více. A i tomu se dokáže přizpůsobit naše tělesná schránka, jak ukazuje toto video:

Zdroj: Youtube

Které části těla už nepotřebujeme

O třetím očním víčku slyšeli zejména ti, kdo mají psa, protože zejména některá plemena s ním mívají problém. Ale i lidé mají ve vnitřním koutku očí vestigiální záhyb tkáně, který kdysi tvořil třetí víčko neboli nikotinovou blánu. Předpokládá se však, že tato membrána v budoucnu zastará, protože již neplní svůj původní účel zvlhčování oka.

Podobně tomu bude i s prsty, naštěstí zatím jen na nohou. V důsledku změn životního stylu a způsobu pohybu mohou lidé časem přijít o prsty na nohou. Raní lidé potřebovali prsty na nohou, aby mohli účinně šplhat po stromech, ale s přechodem na vzpřímenou chůzi a odklonem od lezení po stromech se prsty na nohou staly méně nezbytnými.

Ocasní kost, pozůstatek po našich předcích z řad primátů, by mohla v budoucnu zaniknout. Vzhledem k tomu, že ocas není potřeba k houpání ze stromu na strom, stala se ocasní kost pro moderní lidi funkčně zbytečnou.

Jakých změn doznají zuby?

Lidská čelist prošla za posledních 10 000 let významnými změnami v důsledku změn ve stravování a přípravě potravy. Její vývoj může pokračovat a výsledkem budou jemnější rysy obličeje s menšími čelistmi.

Zuby moudrosti už nepotřebujeme. S tím, jak se zlepšila péče o zuby, klesla potřeba zubů moudrosti jako náhrady za opotřebované zuby. V důsledku toho se stále více lidí může vyvíjet bez zubů moudrosti.

Další změny související s vývojem

Fabelová kost, která se nachází za kolenem, se v lidské populaci zmenšila. U moderních lidí se však opět objevila, pravděpodobně v důsledku lepší výživy a většího vzrůstu.

Podobně je tomu ale například i u svalové hmoty. Vzhledem k tomu, že se lidé více spoléhají na technologie a vedou sedavý způsob života, může se jejich svalová hmota v budoucnu snižovat.

A podobně je tomu bohužel i s velikostí mozku: Zatímco v průběhu evoluce se lidský mozek zvětšoval, v posledních staletích se začal zmenšovat. Tato změna může souviset se změnami v životním stylu a sociálních vazbách, kdy se moderní lidé stále více specializují na určité oblasti.

Budoucí adaptace

V daleké budoucnosti by evoluce člověka mohla vést k vývoji znaků, které budou přizpůsobené novým prostředím, jako jsou ruce a nohy s pavučinami pro plavání v případě zvýšení hladiny moří, nebo k přizpůsobení se životu na jiných planetách, jako je vyšší a lehčí tělo na Marsu nebo robustnější stavba těla na planetách s vyšší gravitací.

Tyto evoluční změny jsou sice spekulativní, ale poskytují náhled na to, jak by se lidská těla mohla v budoucnu přizpůsobit měnícím se podmínkám a prostředí. Evoluce je složitý a probíhající proces, který je ovlivňovaný mnoha faktory.

Zdroje: brightside.me, australian.museum, theconversation.com