Když se podíváte na tyto dva snímky, jsou si velmi podobné, přitom každý představuje něco zcela jiného. Napadlo by vás co?

Ve studii publikované v časopise Frontiers in Physics vědci pod vedením Franca Vazzy a Alberta Felettiho porovnali síťovou strukturu lidského mozku s rozsáhlou strukturou vesmíru. Pomocí složitých matematických modelů zjistili, že mozek i vesmír obsahují "shluky" nebo spojení vzájemně propojených uzlů, které jsou oddělené rozsáhlými plochami prázdného prostoru.

Jak vidíte, podobnost mezi nimi je až zarážející. Na obou snímcích vidíte, že tvary a vzory ve vesmíru lze nalézt ve velmi odlišných souvislostech: zlatou spirálu lze vidět v lidském hlemýždi i ve tvaru spirální galaxie; fraktální geometrie žil se odráží ve větvení blesků. A takových podobností je mnohem více.

Co říkají vědci?

Oba vědci se pozoruhodnou podobností zabývají již léta.

Galaxie se mohou seskupovat do obrovských struktur (nazývaných kupy, nadkupy a vlákna), které se táhnou stovky milionů světelných let. Hranice mezi těmito strukturami a sousedními úseky prázdného prostoru zvanými kosmické prázdnoty může být nesmírně složitá. Gravitace urychluje hmotu na těchto hranicích na rychlosti tisíců kilometrů za sekundu a vytváří rázové vlny a turbulence v mezigalaktických plynech. Předpověděli jsme, že hranice prázdných vláken je jedním z nejsložitějších objemů vesmíru, měřeno počtem bitů informace, které jsou potřeba k jejímu popisu.
To nás přimělo k zamyšlení. Je složitější než mozek?"

Lidský mozek a vesmír jedno jsou?

Podle vědců mohou mít tyto podobnosti důležité důsledky pro pochopení funkce a vývoje mozku i vesmíru. Vazza vysvětlil: „Vypočítali jsme spektrální hustotu obou systémů. To je technika často používaná v kosmologii při studiu prostorového rozložení galaxií. Naše analýza ukázala, že rozložení fluktuací v neuronální síti mozečku v měřítku od 1 mikrometru do 0,1 milimetru sleduje stejný průběh rozložení hmoty ve vesmírné síti v měřítku od 5 milionů do 500 milionů světelných let."

Podobnost mozku s vesmírem

Srovnání mozku a vesmíru zaujalo představivost mnoha lidí a přimělo některé k zamyšlení nad hlubokými záhadami obou. Jak poznamenal jeden z komentujících: „Vesmír je obrovské a záhadné místo, plné tajemství a zázraků, které jsme dosud plně nepochopili. I mozek je záhadou, složitým a nepolapitelným orgánem, který je klíčem k našim myšlenkám, emocím a pocitu sebe sama."

Na zajímavé video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Kudy vede cesta?

Je zajímavé, že podobnost mezi mozkem a vesmírem není pouze abstraktní nebo teoretická. Jak vědci poznamenávají, tato práce má praktické využití, zejména v oblasti neurověd. Pochopením struktury a funkce mozku na hlubší úrovni můžeme být schopni vyvinout nové způsoby léčby neurologických poruch a zlepšit naše celkové chápání lidského poznávání.

Struktura mozku versus Hubbleův vesmírný teleskop

Srovnání struktury lidského mozku se strukturou vesmíru je fascinující a podnětná myšlenka. Přestože se o obojím musíme ještě mnoho dozvědět a mnohé musíme objevit, výzkum nabízí lákavý pohled na vzájemnou propojenost všech věcí.

A co se týče fotografií, vypadají sice stejně nebo velmi podobně, ale na každé je něco jiného, i když stejně úžasného? Odpovědí je, že jedna je detailní snímek mozku a druhá je fotografie části vesmíru, kterou pořídil Hubbleův vesmírný teleskop.               

Zdroje: www.sciencealert.com,  www.universetoday.com, www.frontiersin.org - studie