Tyto dvě fotografie vypadají stejně, ale na každé je něco jiného a úžasného. Poznáte, co je to?

Jarouš M Komořanský | 17. 4. 2023

Lidský mozek je již po staletí předmětem fascinace a studia, protože vědce láká jeho složitost i schopnosti. Tým vědců přišel s pozoruhodným srovnáním struktury lidského mozku se strukturou vesmíru. Výzkum publikovaný v magazínu Frontiers in Physics naznačuje, že obě struktury jsou si podobné.

Když se podíváte na tyto dva snímky, jsou si velmi podobné, přitom každý představuje něco zcela jiného. Napadlo by vás co?

Ve studii publikované v časopise Frontiers in Physics vědci pod vedením Franca Vazzy a Alberta Felettiho porovnali síťovou strukturu lidského mozku s rozsáhlou strukturou vesmíru. Pomocí složitých matematických modelů zjistili, že mozek i vesmír obsahují "shluky" nebo spojení vzájemně propojených uzlů, které jsou oddělené rozsáhlými plochami prázdného prostoru.

Jak vidíte, podobnost mezi nimi je až zarážející. Na obou snímcích vidíte, že tvary a vzory ve vesmíru lze nalézt ve velmi odlišných souvislostech: zlatou spirálu lze vidět v lidském hlemýždi i ve tvaru spirální galaxie; fraktální geometrie žil se odráží ve větvení blesků. A takových podobností je mnohem více.

Dvě obří černé díry se řítí na sebe. Srážka bude tak velká, že bude vidět ze Země a posune čas
Magazín

Dvě obří černé díry se řítí na sebe. Srážka bude tak velká, že bude vidět ze Země a posune čas

Co říkají vědci?

Oba vědci se pozoruhodnou podobností zabývají již léta.

Galaxie se mohou seskupovat do obrovských struktur (nazývaných kupy, nadkupy a vlákna), které se táhnou stovky milionů světelných let. Hranice mezi těmito strukturami a sousedními úseky prázdného prostoru zvanými kosmické prázdnoty může být nesmírně složitá. Gravitace urychluje hmotu na těchto hranicích na rychlosti tisíců kilometrů za sekundu a vytváří rázové vlny a turbulence v mezigalaktických plynech. Předpověděli jsme, že hranice prázdných vláken je jedním z nejsložitějších objemů vesmíru, měřeno počtem bitů informace, které jsou potřeba k jejímu popisu.
To nás přimělo k zamyšlení. Je složitější než mozek?"

Lidský mozek a vesmír jedno jsou?

Podle vědců mohou mít tyto podobnosti důležité důsledky pro pochopení funkce a vývoje mozku i vesmíru. Vazza vysvětlil: „Vypočítali jsme spektrální hustotu obou systémů. To je technika často používaná v kosmologii při studiu prostorového rozložení galaxií. Naše analýza ukázala, že rozložení fluktuací v neuronální síti mozečku v měřítku od 1 mikrometru do 0,1 milimetru sleduje stejný průběh rozložení hmoty ve vesmírné síti v měřítku od 5 milionů do 500 milionů světelných let."

Vědcům se podařilo racionálně vysvětlit, co je to lidská duše a kde se v ní vzalo zlo
Magazín

Vědcům se podařilo racionálně vysvětlit, co je to lidská duše a kde se v ní vzalo zlo

Podobnost mozku s vesmírem

Srovnání mozku a vesmíru zaujalo představivost mnoha lidí a přimělo některé k zamyšlení nad hlubokými záhadami obou. Jak poznamenal jeden z komentujících: „Vesmír je obrovské a záhadné místo, plné tajemství a zázraků, které jsme dosud plně nepochopili. I mozek je záhadou, složitým a nepolapitelným orgánem, který je klíčem k našim myšlenkám, emocím a pocitu sebe sama."

Na zajímavé video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Kudy vede cesta?

Je zajímavé, že podobnost mezi mozkem a vesmírem není pouze abstraktní nebo teoretická. Jak vědci poznamenávají, tato práce má praktické využití, zejména v oblasti neurověd. Pochopením struktury a funkce mozku na hlubší úrovni můžeme být schopni vyvinout nové způsoby léčby neurologických poruch a zlepšit naše celkové chápání lidského poznávání.

Struktura mozku versus Hubbleův vesmírný teleskop

Srovnání struktury lidského mozku se strukturou vesmíru je fascinující a podnětná myšlenka. Přestože se o obojím musíme ještě mnoho dozvědět a mnohé musíme objevit, výzkum nabízí lákavý pohled na vzájemnou propojenost všech věcí.

A co se týče fotografií, vypadají sice stejně nebo velmi podobně, ale na každé je něco jiného, i když stejně úžasného? Odpovědí je, že jedna je detailní snímek mozku a druhá je fotografie části vesmíru, kterou pořídil Hubbleův vesmírný teleskop.               

Zdroje: www.sciencealert.com,  www.universetoday.com, www.frontiersin.org - studie

Tagy Frontiers in physics lidský mozek vesmír