Podle paleontologa a redaktora časopisu Nature Henryho Geea a jeho nového článku pro časopis Scientific American by do konce tohoto století totiž počet celosvětové populace mohl začít rapidně klesat. Gee dokonce hovoří o masovém vymírání. "Mám podezření, že lidská populace se blíží ke kolapsu,“ napsal Gee.

Na dokument o předpokládaném konci lidstva se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Důvody konce lidstva

Důvodů je podle něj hned několik - nedostatek genetické variability, klesající porodnost, znečištění a stres způsobený životem v přelidněných městech. "Nejzákeřnější hrozbou pro lidstvo je něco, čemu se říká 'dluh vymírání'," vysvětlil Gee. "V průběhu vývoje každého druhu, i toho, který se zdá být prosperující, nastane okamžik, kdy bude vymírání nevyhnutelné, ať už udělá cokoli, aby ho odvrátil."

Podle vědce je mnohem pravděpodobnější, že se naše populace celkově zhroutí, nejen zmenší. Otázkou jen zůstává, kdy k tomu dojde.

Přelidnění

Degradace životního prostředí, nízká genetická variabilita a klesající plodnost připravují Homo sapiens na kolaps. Nejvíce ohroženy lidé, kteří ovládají určité části biotopů na úkor jiných, kteří mají tendenci migrovat jinam, a proto se více rozptýlí. "Lidé zabírají víceméně celou planetu a díky tomu, že sekvestrujeme velký klín produktivity této celoplanetární části biotopu, jsme v ní dominantní," vyslovil Gee svou domněnku.

Tato myšlenka zde již samozřejmě několikrát byla. Velmi silná byla například v 60. letech minulého století, kdy Tom Lehrer ve svém albu That Was the Year That Was zazněla píseň "So Long Mom (A Song for World War III)", kde se zpívá, že "jestli z třetí světové války vzejdou nějaké písně, měli bychom je začít psát hned". V tédobě se lidé nejvíce obávali jaderného zničení a přelidnění. Tempo růstu světové populace v té době přesáhlo 2 % a bylo tak nejvyšší v historii. Tím pak hrozba jaderného zničení ztratila svou bezprostřednost.

Zdroj: Youtube

Populace vzrostla, ale růst se výrazně zpomaluje

Dnes žije na Zemi více než dvakrát tolik lidí než v roce 1968. Navíc mají vše, užívají si daleko většího pohodlí a blahobytu. Ale přestože počet obyvatel stále roste, tempo růstu se od roku 1968 snížilo na polovinu.

Současné populační prognózy se liší, ale jedno je jisté: Někdy v polovině století dosáhne počet populace svého vrcholu a začne prudce klesat. Již v roce 2100 by počet obyvatel planety mohl být menší než nyní. Ve většině zemí - včetně těch chudších - je nyní porodnost výrazně nižší než úmrtnost. V některých zemích bude počet obyvatel brzy poloviční oproti současnému stavu. Lidé se nyní začínají obávat nedostatečného počtu obyvatel.

Životní prostředí, stres, ekonomika a emancipace

Historie nám ukazuje, že ač je Homo sapiens na světě zhruba 315 000 let, po většinu této doby se však jedná o druh vzácný. Tak vzácný, že byl více než jednou blízko vyhynutí. Současná populace se velmi rychle rozrostla z něčeho mnohem menšího a nedostatek genetické variability není nikdy dobrý pro přežití druhu. Navíc se v posledních desetiletích kvalita lidského spermatu masivně snížila, což pravděpodobně vedlo k nižší porodnosti, a to z důvodů, kterými si nikdo není jistý. Může to být znečištění životního prostředí člověkem a stres, vyvolaný dlouhodobým životem v těsné blízkosti jiných lidí.

Dalším důvodem poklesu růstu počtu obyvatel jsou ekonomické důvody. Lidé dnes musí pracovat více a déle, aby si udrželi životní úroveň. Ekonomická produktivita v posledních 20 letech celosvětově zastavila nebo dokonce poklesla. Jedním z důsledků může být, že lidé odkládají narození dětí, možná tak dlouho, až se začne snižovat jejich vlastní plodnost.

Dalším faktorem snižování tempa populačního růstu je i ekonomická, reprodukční a politická emancipace žen.

Všechny tyto důvody vedou nezadržitelně ke konci lidstva. Otázkou jen zůstává, kdy se tak stane.

Zdroje:

www.scientificamerican.com, futurism.com, thepremierdaily.com