Jako hlavní hrozby pro přežití lidstva Gee zdůrazňuje probíhající klimatickou katastrofu a zhoršující se zdravotní stav lidí i planety. Zdůrazňuje, že rozsah těchto hrozeb je tak obrovský, že i pro dobře informované odborníky je obtížné plně pochopit jejich velikost.

Podívejte se na toto video:

Zdroj: Youtube

Co je to dluh za vyhynutí

V článku pro časopis Scientific American se Gee zabývá konceptem "dluhu za vyhynutí" a vysvětluje, že v průběhu vývoje každého druhu nastane okamžik, kdy se vyhynutí stane nevyhnutelným, bez ohledu na snahy o jeho odvrácení. Jako prvky přispívající k zániku lidstva uvádí nedostatek genetické variability, klesající porodnost, znečištění a stres způsobený přelidněnými městy.

Zdroj: Youtube

Současný růst světové populace je také důvodem k obavám, protože vede k přelidnění a vyčerpání zdrojů. Gee tvrdí, že lidé jako dominantní tvorové pohltili značnou část produktivity planety, což vede ke zhoršování životního prostředí a ohrožuje i ostatní druhy.

Hrozba je globální

Dalším z významných faktorů, které přispívají k této krizi, je lidská spotřeba a růst populace. Gee varuje, že bez řešení těchto problémů se planeta řítí do nevyhnutelné záhuby.

Podobné obavy vyjadřují i další vědci a odborníci na klima. Sedmnáct odborníků na klima z Austrálie, Mexika a USA vydalo zprávu, ve které podrobně popisují chmurnou budoucnost, které planeta a lidstvo čelí. Zdůraznili naléhavou potřebu změn v globálním kapitalismu, vzdělávání a rovnosti, aby se zvýšily naše šance na přežití.

Zastavení úbytku biologické rozmanitosti je nesmírně důležité, ale pro mnoho zemí zůstává nízkou prioritou, protože přednost mají jiné problémy, jako je zaměstnanost, zdravotní péče a hospodářský růst. Výzva spočívá v překonání krátkodobého myšlení zaměřeného na zisk a v provedení nezbytných změn, které zajistí udržitelnou budoucnost.

Realita je chmurná

Je zřejmé, že osud lidstva leží v rukou světových lídrů a jejich ochotě spolupracovat a přijmout rozhodná opatření. Bez okamžitého a společného úsilí o řešení klimatických změn, degradace životního prostředí a přelidnění se zánik lidstva jeví jako chmurná realita. Čas běží a v závodě o zajištění budoucnosti lidstva jde o hodně.

Zdroje: futurism.com, thepremierdaily.com