Stará moudrost praví, že muži a ženy jsou utvořeni ze stejné hlíny.

První Adamova žena nebyla Eva, ale krásná Lilith

Podle židovského folklóru byla Adamovou první ženou krásná a možná i trochu krutá Lilith. Dokazují to také dvě protichůdné verze stvoření v knize Genesis.

První vypráví o tom, že Bůh stvořil muže a ženu současně: "Tak Bůh stvořil člověka k Božímu obrazu, muže a ženu je stvořil Bůh." V tomto případě se jedná o mužský a ženský rod.

Druhý popis stvoření pak zná většina lidí. Bůh stvořil Adama a dal mu božskou zahradu. Aby tam Adam nebyl sám, stvořil mu Bůh společníka. Stvořil proto zvířata, aby zjistil, zda některá z nich mohou být pro člověka vhodným partnerem. Žádné se ale jako vhodný partner neosvědčilo. Bůh tedy Adama uvrhl ke spánku a z jeho boku vytvořil Evu. Když se Adam probudí, poznává Evu jako svou součást a přijímá ji za svou společnici.

Aby starověcí rabíni tento rozpor "stvoření" nějak vyřešili, vymysleli teorii, že Adam byl se svou první "Evou" nespokojen, a tak ji Bůh nahradil "druhou Evou". Ta už Adamovy potřeby splňovala.

Pro církev byla ale příliš necudná

Tou první Evou však byla ve skutečnosti krásná Lilith. Žena tvrdohlavá a vzpurná, která chtěla mít ve všem navrch. Dokonce i v sexu chtěla být tou, jež bude svému muži dominovat. A tak ji Adam poslal pryč. Některé prameny však uvádí, že po nekonečných hádkách a nenaplněné touze zaujmout prvenství v sexu, se Llith rozhodla Adama opustit.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Lilith byla vzezřením krásná a divoká žena. Byla známá tím, že po svém odchodu z ráje ráda sváděla muže nebo s nimi dokonce souložila ve spánku. Z tohoto aktu plodila démonické děti. Proto je Lilith podle některých pramenů královnou démonů. Pro církev byla její postava až příliš necudná.

Vyslovila Boží jméno, vzlétla do vzduchu a nechala Adama v rajské zahradě zcela opuštěného. Bůh za ní poslal tři anděly a přikázal jim, aby ji třeba násilím přivedli zpět k jejímu manželovi, pokud se nerozhodne vrátit dobrovolně. Dokonce vyhrožoval usmrcením jejích démonických potomků. Marně. Lilith však trvala na svém.

Aby se pomstila, škrtila děti a po nocích pila sperma mužů, jež byli sami. Nakonec došlo k dohodě, ve které Lilith dala slib, že dětem, jež budou chráněny amuletem se jmény andělů, již ubližovat nebude. Pak ji andělé opustili.

Lilith, která se vzbouřila proti Bohu a manželovi, pak byla nahrazena jinou ženou. Poslušnou a cudnou. Evou, jakou si vedle Adama většina z nás vybaví.

Zdroje:

resources.finalsite.net

www2.kenyon.edu

jwa.org/encyclopedia