Skutečná první žena Adama

I když se o Lilith ví méně než o Evě, přesto je významnou součástí historických náboženských testů. Je považována za první ženu Adama a také za první skutečnou feministku v dějinách, která svému muži byla rovnocenou partnerkou.

Pokud jde o Evu, ta byla stvořena z Adamova žebra. Adam tak byl od první chvíle jejím ochráncem. Podle bible příběh jak má být. Příběh Lilith, první ženy Adama, však dokazuje, že obě postavy byly stvořeny ve stejnou dobu.

V Genesis 1: 27, ve verzi krále Jakuba, se uvádí: "A stvořil Bůh člověka ke svému obrazu, k obrazu Božímu ho stvořil; muže a ženu je stvořil."

Mnoho lidí věří, že Lilith byla stvořena ve stejnou dobu jako Adam, a proto je hlavním symbolem rovnoprávnosti žen. Nebyla stvořena z Adama, ale jako součást Božího obrazu. Bůh stvořil Lilith stejným způsobem a ve stejnou dobu, kdy stvořil Adama. To však není jediný důvod, proč je Lilith pro feministky symbolem.

Démonická kráska, která se nelíbila církvi

Lilith je symbolem také proto, že opustila Adama kvůli podřízené roli. Tu se jí Adam a Bůh snažili přimět následovat. Lilith cítila, že v jejím životě jde o víc než být v Adamově stínu.

Poprvé se Lilith dostala na veřejnost v 8. a 10. století v Ben Sírově abecedě. V tomto příběhu se nejen uvádí, že Lilith byla Adamovou ženou dříve než Eva, ale popisuje se zde také důvod jejich rozchodu a dává se jí jméno Lilith.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Díky tomuto textu dokázali židovští učenci dát dohromady, že o Lilith se hovoří v Genesis 1. Navíc si uvědomili, proč lidé o Lilith neuvažují v pozitivním smyslu. Církev totiž neakcepotovala chování, kdy žena stojí domněle na stejné úrovni jako její muž nebo ho dokonce převyšuje.

Zatímco někteří lidé ji označují jako Evu, jiní lidé se domnívají, že tato žena nemůže být Eva, protože postava Evy se objevuje v Genesis 2 a byla stvořena z Adamova žebra. Před Evou tedy musela existovat žena, kterou byla právě Lilith.

Démonická kráska Lilith je především postavou židovské mytologie. Poprvé se s ní setkáváme ve středověku prostřednictvím židovských textů. Ve skutečnosti se o Lilith začalo mluvit v jiných kulturách až v posledních několika staletích.

Na počátku 19. století se v řecko-římské mytologii objevuje zmínka o Lamii, což v překladu znamená Lilith. V této mytologii vidí Lilith spíše jako upírku a je známo, že svádí muže. V německé literatuře se Lilith poprvé objevuje koncem 17. století.

Ve 40. a 50. letech 20. století bylo z Mrtvého moře na západní břeh Jordánu vyplaveno 800 svitků.

Tyto svitky spojují Lilith s démony. Některé části se používají i při exorcismech, kde se uvádí: "A já, Mudrc, zaznívám majestátem jeho krásy, abych vyděsil a zmátl všechny duchy ničící anděly a bastardy, démony, Lilith... a ty, kteří náhle udeří...".

Zdroje:

www.ancientpages.com

morezprav.cz

www2.kenyon.edu