Například v jihovýchodním Španělsku byl učiněn převratný archeologický objev, který nabízí možnost, že postavení ženy v kultuře El Argar v době bronzové mohlo být daleko důležitější, než se předpokládalo.

Zdroj: Youtube

Převratný objev

Týmu archeologů se totiž podařilo odkrýt hrob páru, muže a ženy, kde žena byla pohřeba s daleko většími poctami a obklopena větším bohatstvím na posmrtnou cestu než muž. A to bylo dosud neobvyklé.

Hrob byl odkryt ve velké budově na místě paláce La Almoloya. Kosterní pozůstatky ukazují na zhruba 35- až 40letého muže a 25 až 30letou ženu. Oboje pozůstatky byly nalezeny v obří keramické nádobě, díky níž se je povedlo datovat do sedmnáctého století před naším letopočtem. Zajímavá je i celková podoba místnosti neboli hrobky. Měla totiž vyvýšenou plošinu a na všech čtyřech stranách byly postaveny lavice, do nichž by se směstnalo více než 50 lidí.

Tato skutečnost napovídá tomu, že se jednalo o veřejné místo, nebo jakýsi shromažďovací prostor, takže se vědci domnívají, že mohlo jít o jakýsi domnělý politický rituál.

"Skutečnost, že žena a muž byli pohřbeni v nejvýraznější budově a velké hale, o které víme, naznačuje, že byli oba spojeni s politickou sférou," říká archeolog Roberto Risch z Autonomní univerzity v Barceloně.

Žena pohřbena s poctami

Objev dále ukázal, že žena byla obklopena daleko více předměty „na posmrtnou cestu“, než muž. Stejně tak je možné se domnívat, že ženské pohřby byly daleko větší událostí, než pohřby mužů. Proč?

Žena v hrobce totiž byla obklopena velkým množstvím zlatých a stříbrných předmětů, mezi nimiž bylo i šídlo, špunty do uší se spirálovými smyčkami a stříbrný diadém.

A právě tento diadém je velmi zajímavý, protože je téměř identický se stříbrnými korunami nalezenými v hrobech dalších čtyř žen, které však byly vykopány již 19. století v El Argar.

Díky názvu místa dostala jméno i celá kultura. Na hlavě jej nosili výhradně vladaři, proto ženu nalezenou v novém hrobě začali archeologové označovat za královnu. Odbobných diadémů existuje ve Španělsku z této doby jen šest.

"To, že ženské pohřby byly většinou doprovázeny a doplňovány daleko větším počtem vzácných předmětů, je dobrý argument. Ukazuje totiž, že ženy hrály v ekonomické a politické organizaci této společnosti zvláštní roli," říká archeolog Roberto Risch z autonomní Univerzity v Barceloně.

Patřila doba bronzová ženám?

Je tedy možné se na základě tohoto objevu domnívat, že v době bronzové vládly ženy? Nový objev přepisuje učebnice! V době bronzové vládly i ženy! Zdá se, že ano!

Nečekaný objev totiž vyvrací dosud favorizovanou myšlenku, že politická moc v této době stále výhradně na mužích. Hrobka ženy ukazuje, že alespoň v době před 3700 lety zde vládla žena. Je fakt, že její ostatky i místo posledního odpočinku rovněž ukazují, že její pohřeb byl pravděpodobně nejbohatší událostí své doby; elitní pohřby totiž byly dříve aranžovány pouze pro nejvýznamnější panovníky.

Zdroj: Youtube

Jednalo se o královnu?

Není dosud jasné, kdo byla ona tajemná žena, jíž se těchto poct dostalo.

Původně zde byl totiž předpoklad, že hrob patří zřejmě vládci a jeho manželce, pak se ale karta obrátila. Muž byl starší než žena a zemřel o několik let dříve, než žena, zatímco všechny „dary a klenoty“ byly do hrobky umístěny až později.

To dokazuje, že moc spočívala právě v rukou ženy. „Tradičně na akademické půdě, kde dominují muži, byste řekli: ‚Ach, ona je jeho partnerkou. On je ten mocný muž. Je o něco starší, a pokud je ona jeho partnerka, tak je to krásná žena, která jistě dostala mnoho ozdob‘,“ tvrdí Roberto Risch.

Právě on se domnívá, že se mohlo jednat o tzv. Lněnou královnu. Jedním z klenotů v jejím hrobě je totiž – kromě diadému - i šálek se stříbrným okrajem, který poukazuje na to, že žena byla natolik ušlechtilá a vážená, že se její rty nesměly dotýkat nádoby. „Šálek je pokryt stříbrnou fólií, takže její rty se dotýkají pouze stříbra,“ vysvětluje Risch.

Nalezené šídlo má rovněž stříbrnou rukojeť, a stejně jako po celá tisíciletí i tehdy sloužilo pro výrobu děr v textilu. To dokazuje, že zemřelá žena mohla mít moc nad výrobou lnu.

V oblasti La Almoloya bylo navíc nalezeno i mnoho tkalcovských stavů, poukazujících na to, že šlo v té době o prosperující průmyslové odvětví, jemuž navíc zřejmě vládla žena. Lněná královna!

Zdroje:

www.ancient-origins.net, cs.wikipedia.org, www.archaeology.org, epochaplus.cz