Bom Jesus je portugalská východoindická loď, kterou odborníci datují do 16. století. Východoindické lodě byly typem lodí, které používali tehdejší objevitelé na cestách z Evropy do Asie a zpět. Převážně pro obchod s exotickým zbožím.

Přestože mají tato plavidla nesmírný význam, pokud jde o poznání doby objevů, je Bom Jesus teprve druhou neporušenou východoindickou lodí, která kdy byla nalezena.

Horník hledal na poušti diamanty

Loď Bom Jesus - neboli Dobrý Ježíš - objevili geologové z těžební společnosti De Beers v dubnu 2008 u namibijského pobřeží nedaleko Oranjemundu. Nález "horníků" tak přinesl mnohem více, než pouhé diamanty.

Bom Jesus byla portugalská loď, která vyplula z Lisabonu v roce 1533 pod vedením sira Francisca de Noronha. Za neznámých okolností však zmizela i s celou posádkou během své plavby do Indie.

Vrak lodi objevili horníci, když vypouštěli uměle vytvořené slané jezero podél Pobřeží koster. Přestože bylo v tomto úseku již objeveno mnoho vraků lodí, tento byl nejstarší a také první, jež byl naložen mincemi a slonovinovými kly.

Poklad, který se v něm nacházel, nebyl však nalezen hned. Horníci nejprve podél pláže objevili podivné kusy dřeva a kovu. Až poté našli vrak lodi dávno pohřbený pod pískem.

Vrak lodi s obřím zlatým pokladem

Teprve šestého dne našli horníci truhlu plnou zlata.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Ta byla označena za jeden z nejvýznamnějších nálezů ztroskotaných lodí všech dob. Díky tomu se také tento objev stal součástí čestného seznamu Úmluvy UNESCO o ochraně podmořského kulturního dědictví.

Náklad lodi Bom Jesus obsahoval německé měděné slitky, západoafrickou slonovinu, portugalské, španělské, florentské a benátské zlato a stříbro, zbraně včetně mečů a nožů, oblečení a samozřejmě kostry.

Horníci objevili také bronzové mísy a dlouhé kovové tyče, které se používaly v lodní kanonádě. Objeven byl i mušketový kompas či astrologické nástroje.

Archeolog Dr. Dieter Noli uvedl, že zlato si ponechá namibijská vláda.

Řekl: "To je běžný postup, když se na pláži najde loď.

Jedinou výjimkou je, když se jedná o státní loď. Ta je následně i s celým obsahem předána zemi, pod jejíž vlajkou se loď v dávných dobách plavila.

V tomto případě však loď skutečně patřila portugalskému králi. Jednalo se tedy o státní loď. Loď i celý její obsah byly majetkem Portugalska.

Portugalská vláda se však práva na vlastnictví velkoryse vzdala a umožnila Namibii, jakožto místu, kde byl poklad objeven, aby si loď i s celým pokladem náležitě ponechala.

Zdroje:

historycollection.com

edition.cnn.com

www.ancient-origins.net