Vrak lodi Bom Jesus

Dělníci hledající diamanty objevili na pouštním pobřeží Namibie pozůstatky portugalské lodi. Ta se před více než 500 lety ztratila během plavby do Indie. Kromě 300 cestujících byla naplněna zlatem a dalšími cennostmi. 

Loď, známou jako Bom Jesus, našli pracovníci společnosti Namdeb Diamond Corporation, financované společností DeBeers ve spolupráci s namibijskou vládou.

Dělníci netušili, na jaký poklad narazili. Nejprve objevili kusy kovu, trubek a dřeva. Přivolaní archeologové pod vedením Dietera Noliho však objevili poklad, o kterém nikdo neměl tušení. 

Bom Jesus vyplula na svou poslední cestu pod vedením kapitána sira Francisca de Noronha, když ji roku 1533 zastavila a potopila silná bouře. 

Obří zlatý poklad

Dělníci ve spolupráci s archeology objevili poklad obří hodnoty. Nejprve vykopali slonovinové kly a následně objevili truhlu plnou zlata. To vše během vypouštění jezera podél Pobřeží koster. Šlo o nejstarší vrak lodi, který se v dané lokalitě podařilo nalézt. 

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Předpokládaná hodnota pokladu je asi 9 milionů liber. Pro svou výjimečnost byla lokalita nálezu zařazena pod Úmluvu UNESCO o ochraně podmořského kulturního dědictví.

Mince a slonovinové kly však nebyly jediným nákladem potopené lodi. Ve vraku Bom Jesus se nacházely měděné slitky, zbraně včetně mečů a nožů, oblečení a také kostry těch, jež na lodi zemřeli. 

Dalšími artefakty, které se na lodi nacházely, byly kompas, nástroje používané v astrologii nebo také bronzové mísy a dlouhé kovové tyče. Nalezené zlato si ponechá namibijská vláda, zbytek pokladu však spadá pod Portugalsko. 

„To je běžný postup, když se na pláži najde loď. Jedinou výjimkou je, když se jedná o státní loď - pak ji i s celým obsahem získá země, pod jejíž vlajkou se loď plavila. A v tomto případě loď patřila portugalskému králi, takže se jednalo o státní loď - a loď i celý její obsah patřil Portugalsku," uvedl archeolog Dr. Dieter Noli. 

Vraky potopených lodí jsou z historického hlediska velkou vzácností. Objev lodi Bom Jesus byl navíc jednou z mála východoindických lodí, které se kdy podařilo objevit. 

historycollection.com, www.ancient-origins.net, www.news.com.au