Plně naložená loď USS Cyclops s 309 členy posádky opustila v březnu 1918 brazilský Salvador a vydala se směrem k Barbadosu, odkud v pondělí 4. března 1918 vyplula. O devět dní později měla dorazit do Baltimoru, ale nikdy se tak nestalo. Z této středoamerické země měla plout dále do Norfolku ve Virginii, kam vezla náklad manganové rudy, a poté měla zamířit zpět do Marylandu.

Loď beze stopy zmizela a již po opuštění Salvadoru přestala komunikovat.

Na video o záhadném zmizení lodi se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Souhra problémů se nevyplatila

Americká loď USS Cyclops byla postavena speciálně pro americké námořnictvo, aby převážela tisíce tun uhlí přes oceány a doplňovala palivo námořním parním lodím uprostřed plavby, než záhadně a beze stopy zmizela ve vodách Bermudského trojúhelníku dne 4. března 1918. Znamenala nejen největší ztráty na životech v historii amerického námořnictva, ale i obrovskou záhadu.

Všichni si lámali hlavy nad tím, jak mohlo stošedesátimetrové plavidlo jen tak zmizet. 165 metrů dlouhá loď měla výtlak 19 360 tun a mohla plout rychlostí 15 uzlů, tedy 28 km/h.

O sto let později, v roce 2018, byl však odvysílán dokument BBC, který celou záhadu objasnil. Ukázalo se, že se jednalo nejen o dobovou navigaci, ale i o další faktory. Zatímco dnes jsou nákladní lodě připlouvající do Miami vedeny úzkými kanály vysoce kvalifikovanými operátory lodivodů, v období druhé světové války navigace nebyla zdaleka tak dokonalá.

Záhada logicky objasněna

Jak se v dokumentu ukázalo, některé indicie toho, proč loď zmizela, vycházelo najevo postupně.

První skutečnost je, že poté, co se Amerika zapojila do 1. světové války, loď USS Cyclops se zapojila do válečného úsilí, k čemuž nebyla primárně určena. Při inkriminované plavbě převážela více než 10 000 tun manganové rudy z Barbadosu do oceláren v Baltimoru. Tato trasa vedla přes Bermudský trojúhelník.

Než loď opustila Jamajku, vyplnila dokumentaci. V ní bylo zmíněno několik technických problémů, s nimiž se plavidlo již v té době potýkalo. Po jejím zmizení však konečně vyšly najevo a ukázalo se, že jim bylo potřeba věnovat pozornost.

Technické problémy

Lodní deník zmínil, že USS Cyclops měl poruchu motoru. To se lodi v kombinaci s tím, že nebyla zkonstruována pro tak těžký náklad, stalo osudným. Když tedy loď vyplula z Barbadosu dle plánu, něco se na trase stalo, protože Barbados byl zároveň posledním místem, kde byla oficiálně viděna. Na trase se něco přihodilo a nalezený lodní deník pomohl objasnit co.

Zdá se, že Cyclops běžel jen na jeden ze svých dvou motorů a že plul nízko na hladině a těžce se zvedal, což loď nebezpečně naklánělo. Jak později uvedl Jeffrey Pool, odborný pilot pracujícím v přístavu v Miami, nelítostné vody Atlantiku mohly být pro loď, která už tak měla problémy, příliš velké sousto. Velmi se nakláněla: "Když se loď tak moc naklání, mohla by vás voda přepadnout přes bok a mohlo by to vést i k pohybu nákladu," uvedl Pool. Navíc se k tomuto problému přidalo i nepříznivé počasí a rozbouřené moře. Je velmi pravděpodobné, že v kritický okamžik na trase lodi zuřila bouře, která mohla po zuby naložený Cyclops a jeho posádku zahubit.

Zmizení gigantické lodi bylo největší ztrátou na životech v americkém námořnictvu, která nebyla způsobená válečným konfliktem či bojem, navíc bez jediné stopy. I po zmizení Titanicu v roce 1912 existovaly stopy, a hlavně přeživší pasažéři. Zde nepřežil nikdo z 309 lidí na palubě.

Ač se objevilo i tvrzení, že Cyclops potopila ,,zbloudilá" německá ponorka, nebylo to moc pravděpodobné, protože se zde nikdy žádná taková ponorka nevyskytovala.

Vrak USS Cyclops se však nikdy nenašel.

Zdroje:

en.wikipedia.org, www.history.com, www.express.co.uk, allthatsinteresting.com