Bojová fregata britského Královského námořnictva HMS Eurydice vzbuzovala dojem, že snad bojovala už v napoleonských válkách. Ve skutečnosti vyplula na první plavbu roku 1843, jednalo se ale o zastaralý typ, který vedle nových modelů poháněných parou vypadal jako pradědeček. Ve druhé polovině 19. století bylo nicméně takové plavidlo stále ceněné pro svou lehkost a rychlost. Jeho využití se vyplatilo zejména v případě delších cest, jelikož nepotřebovalo drahé uhlí.

Roku 1878 Eurydice bez obtíží zvládla tříměsíční plavbu k americkým břehům a Bermudám. Šestého března vyrazila na zpáteční cestu. Všechno šlo jako na drátkách a 24. března už námořníci před sebou spatřili britskou pevninu. Stačilo obeplout ostrov Wight, a už je vítal přístav v Portsmouthu. Jenže právě v ten moment se z čistého nebe strhla sněhová bouře.

"Jednoho dne jsme stáli na útesech poblíž Ventnoru a viděli jsme velkou nádhernou loď s napnutými plachtami, vzdálenou od pobřeží asi jednu nebo dvě míle. Pak se najednou nebe zatáhlo černými mraky, zvedl se vítr, ucítili jsme první kapky a běželi domů, abychom nezmokli. Když jsme se později vrátili na útesy, nádherná loď u tam nebyla. Místo ní trčely z moře tři černé stožáry," vzpomínal ve svých pamětech britský politik Winston Churchill, jenž byl v době zkázy Eurydice malým chlapcem. (Zdroj: dawlishchronicles.com)

Potápěčům se z ledových vod podařilo vytáhnout čtyři živé muže, dva z nich ale zemřeli ještě cestou do nemocnice. Z výpovědi přeživších vyplynulo, že kapitán Hare s příchodem bouře zavelel svěsit plachty, v husté sněhové vánici ale nebylo vidět na metr okolo, a tak námořníci nemohli příkaz splnit. Loď se nato převrátila a vzala s sebou do hlubin většinu posádky, včetně kapitána. Muži, kteří z lodi na poslední chvíli vyskočili, nepřežili mrazivou teplotu oceánu.

V britském námořnictvu se ale ještě dlouho přetřásala otázka, zda příčinou tragédie ve skutečnosti nebyl špatný stav fregaty a její zastaralost. Této teorii nahrál i fakt, že o dva roky později na moři zmizela i loď podobného typu HMS Atalanta, která Eurydici nahradila.

Lidé žijící na ostrově Wight tvrdí, že se potopená loď dodnes zjevuje na vlnách. Přízrak prý na vlastní oči viděl v roce 1998 i britský princ Edward, když se účastnil natáčení pořadu Koruna a země. Jeho štábu se dokonce údajně povedlo zjevení natočit na kameru. (Zdroj: news.bbc.co.uk/local/hampshire, říjen 2009)