Jen pro nejchytřejší

Odborníci se shodují, že neustálá mentální aktivita je nedílnou součástí dlouhotrvajícího zdraví našeho mozku. Tento fakt je důležiý nejen pro seniory, ale také pro malé děti, kterým optimální trénink mozku pomáhá zlepšovat dovednosti v myšlení a procesu učení. 

Většina logických her, které jsou určené dětem a dospělým, se zaměřuje na zlepšení paměti a logického uvažování. U dětí jsou pak tyto hry koncipované tak, aby se jimi naučili plnit předem stanovené úkoly. 

Jde především o udržení pozornosti a dlouhodobé zapamatování si potřebných informací. Některé z těchto úloh se pak zaměřují na zlepšení tzv. „pracovní paměti“. 

Co si pod tímto pojmem představit? Pracovní paměť se používá k označení činností jako je zapamatování si právě vyslechnutých pokynů nebo počítání v hlavě.

Tyto a jim podobné hry pomáhají také dětem trpícím ADHD nebo dětem, které se potýkají s problémy s učením, řečí a koncentrací. Nápomocné však mohou být i dětem, které mají problémy s uspořádáním myšlenek. 

Číslo místo otazníků

Mozkové hry jsou skvělým a zdravým způsobem, jak lze s dítětem pracovat a nenásilně mu vštěpovat důležité informace. Jednou z výhod, které tyto hry mohou dětem přinést, je schopnost kritického myšlení. 

Tyto hádanky si žádají skutečně bystrý pohled:

Zdroj: Youtube

Pokud si dítě osvojí schopnost myslet kriticky, je následně schopné dát smysl získaným informacím, naučí se analyzovat, porovnávat, vyvozovat odpovídající závěry a také posouvat své myšlení na vyšší úroveň. 

Jedním ze způsobů, jak účinně pracovat s myšlením a logikou, jsou hádanky a hlavolamy. Ty bystří naše smysly a nutí nás zapojit mozek opravdu naplno. 

Pokud cítíte, že v tomto směru máte nedostatky, pak rozhodně nikam neodcházejte a vyzkoušejte si naši logickou výzvu, která je určená těm nejchytřejším. 

Na zdánlivě obyčejném obrázku máme několik příkladů. Jsou zde k vidění fotbalový míč, míč na basketbal a hodiny. U každého řádku je také výsledná hodnota předmětů, které sčítáme, odčítáme nebo násobíme. Až na poslední řádek. A právě ten je výzvou, kterou je třeba dopočítat. Zvládnout to musíte v časovém limitu 10 vteřin. Jen tak budete génuis.  

Jakmile se časovač vašich hodinek zastaví, zastavte se spolu s ním. Pokud jste číslo místo otazníků dopočítali, pak vám patří veliká gratulace. Pokud stále nevíte, jaká je výsledná hodnota posledního řádku, nezoufejte. My vám to rádi sdělíme. Každý fotbalový míč má 6 černých částí, takže tři fotbalové míče jsou 18. 

Čas na hodinách je 3, takže troje hodiny se rovnají 9. V basketbalovém míči jsou 4 obloučky, takže hodnota jednoho basketbalového míče je 4. Když se podíváme na závěrečnou rovnici, vidíme, že hodiny ukazují 2 hodiny, takže hodnota je 2, fotbalový míč má 3 černé tečky, takže se považuje za 3, a basketbalový míč má 3 obloučky, takže jeho hodnota bude brána jako 3. Výsledná hodnota posledního řádku je tedy:  2 x 3 - 3 = 6-3 = 3

Zdroje: www.jagranjosh.com, www.mirror.co.uk, essanews.com