Londýnské kladivo bylo mezi roky 1934 a 1936 nedaleko texaského městečka London. Jeho název tedy není odvozen od metropole Velké Británie. Objev učinil místní usedlík Max Hahn se svojí manželkou, když se procházeli okolo koryta říčky Red Creek.

Jen náhodou si povšimli zvláštního kusu kamene, ze kterého vyčníval kus dřeva. Objekt je zaujal a rozhodli si jej jako kuriozitu odnést domů. Až o deset let později pak jejich syn George kámen rozbil a uvnitř objevil uvězněnou kovovou hlavici kladiva. Zajímavé je, že onen „rozbitý“ kámen nebyl součástí okolní horniny. Byl to jen „balvan“, čnějící na ploše v okolí říčky.

Na dokument se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Objev z doby před biblickou potopou

Ač tedy bylo kladivo objeveno ve 30. letech minulého století, největší pozornosti se těší až od 80. let, kdy se rozpoutaly čilé debaty kolem domněle koexistujících „neptačích dinosaurů a lidí“. I londýnské kladivo obhajují zejména kreacionisté a paleontologové už po několik desetiletí. Tvrdí, že se jedná o lidský artefakt. K obhájcům této teorie patří například kreacionista mladé Země Carl Baugh, německý inženýr a samozvaný odborník na dinosaury Hans-Joachim Zillmer i mnozí další.

Carl Baugh objekt později zakoupil a označil za „velkolepý objev z doby před biblickou potopou“. Kladivo pak od roku 1983 vystavoval ve svém Muzeu důkazů o stvoření, kde jsou dodnes věrné repliky tohoto předmětu údajně jedním z nejoblíbenějších místních suvenýrů.

O jakou teorii se jedná?

Podle Baugha a jeho přívrženců jde o kladivo, které zkamenělo v geologicky nedávné době. Spolu s dalšími pozoruhodnými nálezy v okolí Paluxy pak dokládá, že člověk žil údajně spolu s dinosaury v době před biblickou potopou světa.

Právě proto, že kladivo zkamenělo „přímo v hornině“, má podle Baugha dokládat, že svět je mnohem mladší, než tvrdí oficiální učebnice. Protože sám je kreacionista, atrefakt je dle něj důkazem, že evoluce je jen pouhý mýtus. Zastánci této interpretace poukazují také na údajně odlišné atmosférické podmínky v době před biblickou potopou, za kterých bylo možné kladivo zhotovit. I když studie později dokázaly jiné teorie, Baugh je o té své neochvějně přesvědčen.

Více infromací zde:

Zdroj: Youtube

Kladivo z doby ordoviku

Kladivo bývá někdy označováno za ordovické, tedy z ordoviku, jenž skončil před 443 miliony let. Kladivo však z doby dinosaurů samozřejmě pocházet nemůže. Jeho kovová hlavice je tvořena primárně železem (téměř 97 %) a dále chlórem a sírou. Kladivo se svým tvarem a celkovým vzezřením velmi podobá nástrojům, vyráběným v USA na konci 19. století.

I proto bylo později dokázáno, že se jedná o člověkem vyrobené kladivo, v době nálezu staré nejspíš několik desetiletí.

Kovová hlava kladiva je dlouhá přibližně 15 cm a má průměr 2,5 cm. To by ukazovalo na to, že kladivo nebylo používáno pro velké projekty, ale spíš pro jemnou práci nebo práci s měkkými kovy.

Ale jak se ocitlo ve vápencové hornině?

Geologové to vysvětlují konkrecí z vodou rozpustných minerálů, které se kolem opuštěného artefaktu za vhodných podmínek vytvořily. Poté ztuhly, až z nich postupem doby vznikla hornina. Nejedná se o ojedinělý jev. V současnosti neexistuje jediný pevný důkaz o tom, že kladivo objevené před 80 lety je skutečně něčím víc než pouhou geologickou kuriozitou.

Zdroj: Youtube

Zdroje:

www.osel.cz

en.wikipedia.org/wiki/London_Hammer