Šílený tvor podobný jednorožci

S. longicornus je sladkovodní ryba patřící do rodu Sinocyclocheilus, pocházející z krasových oblastí Číny. Vědci ji objevili v tmavé jeskyni v horské provincii Kuej-čou.

Rod Sinocyclocheilus je známý svou rozmanitostí a vysokou mírou endemismu v Číně. Existuje zde více než 90 druhů rodu Sinocyclocheilus, jež jsou rozšířené především v krasových oblastech, vyznačujících se vápencovými útvary a podzemními řekami.

„Rod Sinocyclocheilus je v Číně endemický a vyskytuje se především v krasových oblastech jihozápadní Číny, včetně provincií Guangxi, Guizhou, Yunnan a Hubei. Pro tento rod jsou typické různě vyvinuté oči a rohovité struktury na zadní straně hlavy," uvedl Dr. Jiang Zhou z Guizhou Normal University.

Sinocyclocheilus longicornus má charakteristický vzhled především díky dlouhým rohovitým výčnělkům na hlavě. Ve skutečnosti jde o prodloužené nosní kosti, které jsou pokryté kůží a šupinami. 

Tělo S. longicornus je protáhlé a může dosahovat délky až 15 cm. S. longicornus disponuje dvěma páry vousků, které slouží k orientaci ve tmě.

Sinocyclocheilus longicornus se vyskytuje v podzemních řekách a krasových jeskyních. Tato stanoviště se vyznačují nízkou hladinou světla, nízkou koncentrací kyslíku a stabilní teplotou vody.

Podívejte, jak plave

S. longicornus žije u dna, živí se drobnými bezobratlými a detritem. Má vysoce vyvinutý čichový systém, umožňující odhalit kořist v podmínkách slabého osvětlení daného prostředí. Má bezšupinaté, albinotické tělo bez pigmentace a malé, degenerované oči.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

S. longicornus má také plně vyvinutou postranní čáru. Orgán tvořený vysoce citlivými buňkami, který se táhne příčně podél těla ryby a detekuje změny tlaku, teploty a slanosti.

Ryby rodu Sinocyclocheilus se vyskytují pouze v Číně, obvykle v malých jeskyních, které jsou zahaleny tmou. Je známo na 90 druhů rodu Sinocyclocheilus, z nichž většina má podobné znaky jako nově objevený druh.

Patří mezi ně například nedostatek šupin či nulová pigmentace. Některé z nich pak disponují rohovinou. Za jejich vzhledem stojí dle vědců tzv. regresivní evoluce, během které dochází v  průběhu generací ke ztrátě složitých znaků. 

Zdroje: www.livescience.com, www.sciencetimes.com, zookeys.pensoft.net