Výprava za otazníky

Starobylé kamenné megality jsou badatelským oříškem od roku 1908, tedy od doby, kdy byly objeveny. Ani následný rozsáhlý archeologický průzkum odpovědi nepřinesl. Jde o zhruba čtyři sta žulových megalitů falického tvaru. Jejich soupis začal v roce 2001, ale mnohé nebyly dosud zdokumentovány. Některé měří jen pár centimetrů, jiné se pyšní výškou přes čtyři metry.

Zcela obnažené, obrostlé trávou či pohlcené zeminou, leží tyto podivné útvary roztroušeny v národním parku Lore Lindu na indonéském ostrově Sulawesi, převážně v údolí Bada. Lore Lindu o rozloze 842 m² je na seznamu světového dědictví UNESCO. Vzácnou faunu a světově jedinečnou flóru tu stráží i třicet zmíněných útvarů, které zobrazují lidské bytosti.

Mlčení žulových tváří

Žulové útvary, ale i tváře strážců mlčí a vědecká obec celkově poněkud tápe. Místní obyvatelé však věří, že sloužily k uctívání předků. Původ soch lidských bytostí vysvětlují dávné legendy. Jsou to zkamenělí zločinci a jiní provinilci, kteří byli za své činy prokleti k věčné samotě v džungli. Některé sochy mají svá jména a téměř každou provází příběh. V kámen se proměnil například hrubián kvůli znásilnění. Jiná socha je ochránce komunity, který však kradl rýži ze společných zásob. Sochy mají falické tvary, což by ukazovalo, že jsou symboly plodnosti a přímluvou za dobrou úrodu.

Někteří badatelé se domnívají, že záhadné útvary souvisí s lidskými oběťmi nebo rituály neznámé kultury. Můžou to být modly, které měly zahánět zlé duchy. A kupodivu se objevují i názory, že mají dokonce tyto megality i nadpřirozenou moc a přemísťují se. Mnohé z megalitů mají tvar nádob. K čemu však sloužily, není jasné.

Více se o těchto megalitech dozvíte na následujícím videu:

Zdroj: Youtube

Záhadná civilizace

Ať je účel žulových soch a útvarů jakýkoli, vysvětlení jejich původu a kdo je vytesal zůstává archeologickou hádankou. Pokud jde o dobu jejich vzniku, některé odhady uvádějí, že jsou staré 6 000 jiné 2 000 let. Většina je však datuje do období 5 000 až 1 400 l. př. n l.

Nevysvětlený zůstává i původ materiálu, protože se na ostrově nevyskytuje, stejně jako použité nástroje na tesání. Po lidech, kteří megality vytvořili, nezůstala žádná svědectví o jejich původu. Nebyla nalezena pohřebiště ani sídliště. Ani pozůstatky jiných, třeba náboženských staveb. Jisté ale je, že neznámá civilizace musela být značně vyspělá.  

ordonews.com, blog.topindonesiaholidays.com, en.wikipedia.org, www.mybestplace.com