curiosmos.com, en.wikipedia.org/wiki/Los_Millares

Sídliště Los Millares v obci Santa Fe de Mondújar v provincii Almería pochází z doby kolem roku 3500 př. n. l. a předpokládá se, že bylo osídleno stejnojmennou kulturou Millares. Archeologická lokalita je dlouhá 1,5 km a má rozlohu asi 19 ha, z čehož většinu zabírá nekropole a zbytek patřil městu. Předpokládá se, že v letech 3200 až 2300 př. n. l. žilo v Los Millares více než tisíc obyvatel.

Na fantastickou podobu této stavby se podívejte na videu zde:

Zdroj: Youtube

Význam neolitického sídliště

Sídliště se skládalo z několika kruhových kamenných staveb, včetně obytných budov a hrobek, obklopených obrannou zdí, která uzavírala plochu o rozloze přibližně 20 000 m2. Opevnění naznačuje, že obyvatelé Los Millares dbali na bezpečnost, protože zřejmě měli konflikt se sousedními komunitami. Soubor složitých a komplexních hradeb byl postaven před tisíci lety. Neolitická nekropole je dále tvořena asi 80 kolektivními hrobkami, které obklopuje tato dvojitá linie pevností.

Sídliště bylo pravděpodobně vybudováno ve třech fázích a jeho největší částí je právě rozsáhlé pohřebiště složené z přibližně 80 megalitických hrobů. Tyto kolektivní hrobky byly označované jako Tholos, hrobky včelích úlů. Byly používány jako pohřebiště v několika kulturách ve Středomoří a západní Asii.

Podle vědců je přesná chronologie výstavby hrobek v Los Millares nejasná, ale předpokládají, že podle tvaru, velikosti a obsahu hrobek byli mrtví pohřbíváni uvnitř tholosu na základě společenského postavení. Nejvyšší představitelé komunity byli pohřbíváni v hrobkách blíže sídlištím.

Neocenitelný význam naleziště

Kromě impozantního opevnění je Los Millares známé také díky propracované technologii zpracování kovů, která se používala k výrobě řady kovových nástrojů a zbraní. Lokalita poskytla cenné poznatky o každodenním životě a kulturních představách obyvatel Millares a je považována za jedno z nejvýznamnějších neolitických sídlišť v Evropě.

Podle odborníků vzniklo starověké sídliště kolem roku 3200 př. n. l. a je největším známým evropským opevněným sídlištěm, které bylo dosud vykopáno.

Významnou roli hrají kruhy

Los Millares je nyní zapsáno na seznamu světového dědictví UNESCO a je přístupné návštěvníkům, kteří se chtějí dozvědět více o tomto fascinujícím aspektu evropského pravěku.

Když na místo zavítáte, jeho rozloha vás okamžitě okouzlí. Rozsáhlé pravěké sídliště se totiž rozkládá na ploše asi 20 000 metrů čtverečních, kde se nacházejí pozůstatky několika kruhových kamenných staveb, včetně obytných budov a hrobek, a také rozsáhlá obranná zeď, která kdysi obklopovala celou osadu.

Kruhové stavby v Los Millares jsou postaveny z kamene, jsou částečně pod zemí a jejich kamenné střechy podpírají dřevěné trámy. Některé z budov obsahují více místností a mohly sloužit k různým účelům, například jako obytné prostory, skladovací prostory nebo dílny. Hrobky na lokalitě jsou rovněž kruhové a jsou postaveny z kamene, přičemž některé obsahují více komor.

Zpracování kovů

Co se týče zpracování kovů, byli obyvatelé Los Millares velmi zruční a vyráběli řadu kovových nástrojů a zbraní z mědi a bronzu. Kovové předměty nalezené na lokalitě zahrnují nože, sekery, hroty šípů a šperky a naznačují, že zpracování kovů bylo důležitým aspektem života v Los Millares.

Archeologické nálezy také naznačují, že obyvatelé Los Millares provozovali zemědělství, chovali dobytek a obchodovali s jinými komunitami. Možná i proto vydali tolik energie na vybudování oné obranné zdi.

Celkově je Los Millares fascinující a dobře zachovalou lokalitou, která poskytuje cenné poznatky o každodenním životě, kulturních názorech a technologických výdobytcích neolitických obyvatel jižního Španělska. Lokalita je považována za klíčovou pro pochopení přechodu regionu z neolitu do doby bronzové.