Zábavné s užitečným spojili na začátku 20. století lidé v Paříži. Situace se sirotky byla v té době opravdu neúnosná. Děti, které se nedostaly do dětských domovů, se potýkaly s nelehkým osudem. Mnohdy byly ponechány na ulici bez jídla a teplého ošacení. Při nižších teplotách mrzly a často i umíraly hladem. I přesto si jich nikdo nevšímal. Situace v sirotčincích v té době také nebyla ideální. Nikdo neřešil, jak je o děti postaráno a zda nedochází k jejich týrání. Kontroly těchto zařízení byly zavedeny až v roce 1912. V některých sirotčincích se vychovatelé snažili naučit děti alespoň ty nejjednodušší práce, aby se ve vyšším věku nějak uživily. Přesto se stávalo, že končily na ulici a žebraly o jídlo. Zoufalé podmínky z mnohých z nich udělaly zločince. Ve věku, kdy by si měly bezstarostně hrát a přijímat rodičovskou lásku, byly na ulicích pravidelně napadány různými existencemi. Společnost se o ně absolutně nezajímala, jelikož na péči nebyly peníze.

Těžká situace někdy vyžaduje neobvyklá řešení, a tak vznikla „Loterie de Bébés“ neboli „loterie dětí“. Tento nápad pocházel z pařížské nemocnice Foundling Hospital. Děti mohly získat novou rodinu a výtěžek z loterie měl putovat na charitativní účely. Se souhlasem pařížských úřadů se konala tombola, v které bylo možné vyhrát dítě. Jednoduše jste si vylosovali dítě, zaplatili za něj a odvedli si ho domů. Nemocnice údajně prověřila, že děti byly předány odpovědným rodičům a skončily tak v dobrých rukách. Garantovala i to, že všechny vydělané peníze odevzdá charitativním organizacím.

Říkáte si, že je to šílené a bizarní? Svůj účel to však splnilo, a navíc se tím rozšířilo povědomí o společenském problému, který v té době nikdo neřešil.

Je zajímavé, že již na začátku 20. století byly akce s dětmi velmi populární. V roce 1911 byly po celé Paříži vyvěšeny plakáty oznamující konání soutěže krásy. Soutěžit měly děti ve věku od jednoho měsíce do pěti let. Podobné akce se organizovaly už roku 1880 a postupně získávaly na popularitě. Vítězové museli být ti nejkrásnější a nejlépe vychovaní ze všech. I přes zjevnou povrchnost celého klání měly soutěže dětské krásy pozitivní dopad. Souběžně s nimi totiž probíhaly přednášky o dětské hygieně a další osvětové akce. V této době také vzniklo mnoho organizací zabývajících se zdravotní problematikou a rozšířilo se povědomí o hygieně.