Další vhodný kandidát

Jako vhodný kandidát, který by mohl hostit život, se nově objevená superzemě LP 890-9c přidala k hvězdnému systému TRAPPIST-1. Jeho sedm chladných kamenných (terestrických) planet, které obíhají kolem červeného trpaslíka v souhvězdí Vodnáře, bylo objeveno v roce 2016. Planetu LP 890-9c objevil náhodou tým vědců vedený belgickou Univerzitou v Liège ve spolupráci s univerzitou Cambridge, Massachusettským technologickým institutem a dalšími, když zkoumal dříve objevenou exoplanetu LP 890-9b. Tu spatřila družice NASA TESS. Obě „elpéčka“ obíhají kolem stejné hvězdy nazvané LP 890-9/TOI-4306/SPECULOOS-2.

Dvě sestry

„TESS hledá exoplanety pomocí tranzitní metody, kdy sleduje jasnost tisíců hvězd současně a hledá nepatrná ztemnění, která by mohla být způsobena přechodem planet před jejich hvězdami,“ vysvětlila Dr. Laetitia Delrez, postdoktorandka na univerzitě v Liège a hlavní autorka studie. „… často je však nutné následné sledování pozemními dalekohledy, aby se potvrdila planetární povaha objevených kandidátů a zpřesnila měření jejich velikostí a orbitálních vlastností." Planeta „b“ je asi o 30 procent větší než Země, je od ní vzdálená 98 světelných let a svou hvězdu oběhne za 2,7 dne. Je však příliš horká, nemůže proto na ní být kapalná voda. Ze Země ji tým sledoval pomocí teleskopů SPECULOOS v Chile a na Tenerife.

Její sestra „c“ též zvaná SPECULOOS-2c se nachází ve vzdálenosti 105 světelných let v souhvězdí Eridana, je o 40 procent větší než Země a oběhnout svou hvězdu ji trvá 8,5 dne. Pozemská pozorování proběhla v observatořích na havajské hoře Mauna Kea. „LP 890-9c se nachází blízko vnitřní hranice obyvatelné zóny, proto by mohla mít atmosféru obzvláště bohatou na vodní páru, což by pak posílilo její atmosférické signály,“ uvedla L. Delrez v tiskové zprávě. Ve zprávě pak jeden z hlavních spoluautorů studie Francisco J. Pozuelos, výzkumný pracovník Andaluského astrofyzikálního ústavu doplnil: Je to proto, že hvězda LP 890-9 je asi 6,5krát menší než Slunce a má povrchovou teplotu o polovinu nižší než naše hvězda. To vysvětluje, proč by LP 890-9c, přestože je mnohem blíže své hvězdě než Země Slunci, mohla mít podmínky vhodné pro život.“

Zdroj: Youtube

Hvězdná pozorování

Objev LP 890-9c nabízí jedinečnou příležitost lépe pochopit a omezit podmínky obyvatelnosti v okolí nejmenších a nejchladnějších hvězd v našem slunečním okolí,“ napsala ve zprávě L. Delrez. Mezinárodní tým bude nově objevenou superzemi nadále zkoumat a pozorovat. Věří, že prozkoumat atmosféru, pokud ji má, a případné stopy života jim pomůže také vesmírný teleskop Jamese Webba.

Studie byla zveřejněna v online časopise Astronomy & Astrophysics 8. 11. 2022.

Zdroje: www.popularmechanics.com, www.forbes.com