Narodila se kolem roku 1300 do vážené šlechtické rodiny v severní Francii jako Jeanne-Louise de Belleville, dáma z Montaigu. Poprvé byla provdána, když jí bylo pouhých 12 let a ve velmi mladém věku porodila dva potomky. V roce 1323 ovdověla a provdala se podruhé, ale kvůli složitým majetkovým tahanicím mezi rodinami byl tento svazek zanedlouho anulován. Teprve do třetice to mladé šlechtičně vyšlo: manželství s Olivierem de Clissonem bylo opravdu šťastné. Páru se postupně narodilo pět růžolících dětí a láska nepřestávala doutnat.

Křivé obvinění jim zničilo život

Osud na jejich štěstí nejspíš žárlil, protože jim nedopřál žít bok po boku až do přirozené smrti. Olivier de Clisson se spolu se svým spojencem Charlesem de Blois zapojil do bojů proti Angličanům, kteří si dlouhodobě dělali zálusk na bretaňské území. V bitvách však Francouzi nebyli vždy zcela úspěšní a král Filip VI. žádal vysvětlení. Charles de Blois ho obratem našel: za prohry je zodpovědný Olivier, protože s Angličany tajně spolupracuje a francouzská města brání jen tak na oko.

Král tomu uvěřil a nechal Oliviera de Clissona popravit za zradu. Jeanne se do poslední chvíle snažila rozsudek zvrátit, ale marně. Když spatřila hlavu svého manžela na bráně v Nantes, přísahala pomstu jak králi, tak Charlesovi de Blois a vůbec celé Francii.

Ze šlechtičny dravou pirátkou

Rodinný majetek prodala a za utržené peníze koupila malou lodní flotilu i s námořnictvem. Lodě nechala natřít načerno a vztyčila na nich rudé plachty. S tichou podporou anglického krále pak po dlouhých 13 let přepadávala francouzské lodě a jejich posádky i cestující nemilosrdně vraždila. Pokaždé přitom nechala naživu jen malou skupinku vystrašených ubožáků, kterým dala jasnou instrukci: běžte za králem a řekněte mu, že jeho loď potopila Jeanne de Clisson.

Pro svou zuřivost a neukojitelnou touhu po pomstě získala přezdívku Lvice z Bretaně. Jednoho dne se ale uklidnila, přijala nabídku k sňatku od jednoho anglického lorda a dožila na odpočinku jako počestná dáma. Není jasné, zda ji k tomu vedl přibývající věk nebo jen stesk po normálním životě na pevnině. Je však možné, že 13 let bylo přesným časovým úsekem, který si ke svému řádění stanovila dopředu - 13 let totiž trvalo i její šťastné manželství s Olivierem.


Zdroje: www.historyisnowmagazine.com, www.annebonnypirate.com, en.wikipedia.org