V rukách madam Tussaud skončily hlavy Marie Anotinetty, jejího manžela krále Ludvíka XVI. poslance Robespierra a dalších vysoce postavených obětí Velké francouzské revoluce. Marii bylo puhých 31 let, když jí revolucionáři donutili zhotovit voskovou kopii hlavy popravené Marie Antoinetty.

Kde je pravda?

Madam Tussaud ve svých pamětech tvrdí, že od svých 19 do 28 let byla zaměstnána a žila ve Versailles, kde měla vyučovat umění královu sestru Alžbětu, která si ji měla sama vyžádat.

Historici to však nepovažují za pravděpodobné. Na francouzském dvoře se totiž uplatňoval přísný protokol a madam Tussaud rozhodně nebyla tou vyvolenou, která by se mohla dostat tak blízko královské rodině.

„Její paměti jsou docela zábavné. Obsahují například věty jako ´Král mi řekl: Nevstávejte mé dítě´, ale to je opět vysoce nepravděpodobné, mírně řečeno,“ zazní v televizním dokumentu Madame Tussaud z roku 2016.

Proti touto tvrzení hovoří i oficiální dobové písemnosti, v nichž její jméno nikde nefiguruje. Dnes máme zato, že si Marie vymyslela příběh z "marketingových důvodů". Nezvratným faktem ale je, že useknuté hlavy opravdu modelovala. Předlohou jí byly – stejně jako u Marie Antoinetty – "čerstvé" hlavy, podle nichž potom modelovala voskové plastiky.

Ne že by tuto práci Marie tolik milovala, ale nezbývalo jí nic jiného, než potlačit zděšení a vykonat, co se po ní žádá.

Nepřímá účastnice s hlavou na klíně

Popravy rozporuplné panovnice Marie Antoinetty se madam Tussaud nezúčastnila osobně, zato viděla průvod, ve kterém vezli královnu na popraviště.

Bezprostředně po popravě odvezli hlavu Marie Antoinetty k madam Tussaud, ještě týž den se tak mohla ihned začít věnovat úkolu, jež jí byl svěřen. Okamžitě si prý sedla na schody v prostorách své výstavárny a pustila se do práce. Zakrvácenou královninu hlavou přitom držela na klíně.

Když byla vosková hlava hotová, revolucionáři ji napíchli na tyč a vyrazili do ulic, stejně jako to udělali už s předchozími ostatky popravených.

Nadaná dívka

Madam Marie Tussaud se narodila v roce 1761 a pro sochařinu měla velký talent. Sochat voskové modely se naučila od švagra své matky, doktora Curtiuse, jenž původně modeloval voskové lidské orgány, aby je mohl využít při lékařských přednáškách. Až mnohem později se přeorientoval na tvorbu bust známých osobností.

Madam Tussaud svého učitele dalece předčila – již v 16 letech byla schopna zhotovit věrnou podobiznu 84letého básníka Voltaira, s nímž ji pojilo dlouholeté přátelství. Pod jejíma rukama „táli“ i americký velvyslanec Benjamin Franklin, filozof a spisovatel Jean Jaques Rousseau, politik Mirabeau nebo generál La Fayette. Marie Tussaud zemřela v roce 1850.

Zdroje:

bulvarnihistorie.cz, triviahappy.com, curiousrambler.com, rodama1789.blogspot.com