Maelströmy je norské slovo pocházející ze slov malen (drtit) a strom (proud), tedy "drtící proud". Vědci tyto děsivé víry studují, ale občas se je podaří zachytit i běžným lidem. A to se stalo na jedné bretaňské přehradě, což nám nyní umožňuje nahlédnout do syrové a ničivé síly a nebezpečí, které tyto přírodní jevy mají. Jaká jsou další fascinující fakta týkající se maelströmů a co se stane, když se člověk dostane do jejich blízkosti?

Vír, který se objevuje pravidelně

Podmanivé záběry mořského víru u Bretaně byly zachycené ve videu, které si rychle získalo pozornost:

Zdroj: Youtube

Jak vidíte, video ukazuje nesmírnou sílu a chaotičnost maelströmu, který je viditelný prostě jen z mostu kolemjdoucími lidmi! Vír má neuvěřitelnou sílu, přestože není nijak obrovský. Působí hrozivě a vtahuje vše, co je v jeho dosahu, do divokého vodního tance.

Toto velmi působivé video obřího víru na přehradě mezi Saint Malo a Dinantem ve Francii (Barrage de la Rance) není ojedinělým jevem, ale ve správnou denní dobu je vidět právě z tohoto místa na přehradě. Neobjevuje se zde ale pořád, zřejmě závisí na přílivu a odlivu, protože tato přehrada využívá příliv a odliv k výrobě elektřiny.

Rozhodně se nepřibližovat

Pro lepší pochopení dynamiky vírů je cenným zdrojem informací článek na webu Interesting Engineering, který vysvětluje, že maelströmy vznikají, když se protichůdné proudy, příliv a odliv a geografické podmínky pod vodou sblíží a vytvoří silný vír. Specifické podmínky nutné pro jejich vznik přispívají k jejich vzácnosti a pocitu úžasu, který vzbuzují.

Když se člověk odváží přiblížit k maelströmu, je konfrontován s impozantní ukázkou síly přírody. Přiblížit se k maelströmu je riskantní podnik vzhledem k nepředvídatelné a chaotické povaze vířících vod. Silné proudy mohou snadno přemoci lodě i jednotlivce, což představuje značné nebezpečí pro ty, kteří se odváží přiblížit příliš blízko.

Blízkost maelströmu může mít katastrofální následky. Vířící vody vytvářejí nepředvídatelné víry a proudy, což značně ztěžuje navigaci. Lodím a menším plavidlům hrozí, že budou vtažené do víru, a stanou se tak bezmocnými proti obrovským silám. Lodě, které se dostanou do víru, mohou být vtažené pod vodní hladinu, což může vést ke katastrofě. Obrovská síla a nestabilita vírů vyžaduje opatrnost a respekt.

Kromě bezprostředního nebezpečí mohou mít maelströmy dalekosáhlé dopady na okolní mořský ekosystém. Vířící proudy narušují přirozené proudění vody a ovlivňují distribuci živin, organismů a sedimentů. Maelströmy mohou vytvářet jedinečná stanoviště a měnit fyzikální a biologické vlastnosti oceánu.

Na závěr jen uveďme, že nejsilnější maelström na světě se nachází v Saltstraumenském průlivu, který odděluje ostrovy Straumen a Straumøya od jižního pobřeží Norska. Na tomto místě při změně přílivu a odlivu každých šest hodin vniká nebo z něj vyvěrá rychlostí 40 km/h více než 480 000 litrů vody. Víry zde vzniklé dosahují šířky až 10 metrů a hloubky 5 metrů.

Zdroje:  en.wikipedia.org/wiki/Whirlpool, interestingengineering.com, www.yourweather.co.uk