„Vyhýbala jsem se známostem s mladými muži. Zrazovalo mne od toho časté vyprávění o smutných následcích takových poměrů. Přikláněla jsem se raději k vážným mužům, abych se od nich něčemu přiučila.“

To si mladá Magdalena napsala do svého deníku. Jedním z těch vážných mužů byl i Jan Rettig, mírný a trpělivý, který se stal jejím důvěrníkem. Kreslil ji předlohy na vyšívání, psal jí do památníku a trávil s ní romantické chvíle u studánky v Chuchli.

Magdalenině matce ale nebyl Rettig zrovna po chuti, byl totiž nemajetný. Po dlouhé nemoci, během níž se nevědělo, zda ji mladá Lena překoná, ale nakonec se svatbou souhlasila. (Zdroj: dvojka.rozhlas.cz)

Konečně spolu

Začalo tak vzrušující a láskyplné období. Nejenže ji manžel podporoval v kariéře spisovatelky a lektorky, ale také ji představil inspirující společnost, jíž tvořili čeští národní buditelé a představitelé národního obrození, jako byl Pavel Josef Šafařík, František Palacký nebo Josef Jungmann.

Magdalena se stala na jedné straně vzornou manželkou, matkou a hospodyní. Na druhé straně se považovala za zdravě emancipovanou. Díky svému nelehkému dětství se rozhodla, že se bude věnovat zejména výchově a výuce dívek.

Ale ne nadlouho...

Dne 26. července 1844 ale postihlo Rettigovou neštěstí. Zemřel ji milovaný manžel a přítel v jedné osobě. Jediný člověk, kterému naprosto důvěřovala, jenž jí ochraňoval, podporoval, ochutnával její kulinářské experimenty a z celého srdce miloval.

Ztráta partnera pro ni byla osudovou ranou. Navíc se s ním ani nemohla rozloučit, protože zemřel náhle na služební cestě v Rychnově. Dobová diagnóza určila, že zemřel na selhání plic. (Zdroj: region.rozhlas.cz)

A pak navždy...

Jelikož sedmdesátiletý Rettig trpěl několik let otoky nohou, a nepracoval tak často, rodina před jeho skonem skoro nic nenašetřila. Poslední úspory tak dala Magdalena za pohřeb a vyhotovení pomníku. Zažádala o vdovský důchod a doufala, že nebude „třít bídu s nouzí".

Bohužel se ale spletla. Na peníze čekala téměř rok. Dlouho se z nich však neradovala, zemřela 5. srpna 1845. Jako příčina smrti se uvádí selhání jater. Magdalena totiž bojovala s vodnatelností, morbidní obezitou a dalšími zdravotními neduhy. Na smrt se ale téměř těšila. Neustále totiž myslela na svého chotě. (Zdroj: MICHLOVÁ, Marie. Smrt a pohřby slavných, aneb, Poslední cesty osobností našich dějin. Řitka: Čas, 2016. Český čas. ISBN 978-80-7475-168-4.)