Záhadná koule boha Slunce

Velkou mramorovou kouli boha Slunce Hélia objevili archeologové na úpatí slavné Akropole poblíž Dionýsova divadla v roce 1866. Předpokládá se, že pochází z období mezi 2. a 3. st. n. l. Stále se o ni mnoho neví a archeologická obec si láme hlavu s jejími symboly a významem.

V Dionýsově divadle se pořádaly slavnosti, divadelní představení i atletické soutěže, sportovní hry a souboje. Je tak možné, že byla talismanem štěstí třeba pro herce. Mohla také sloužit k magickým rituálům, které měly zajistit sportovci vítězství. Vzhledem k tomu, že pochází z římského období, není vyloučená spojitost s gladiátory.

Mnozí badatelé považují kouli za magický předmět spojený s uctíváním boha Slunce. Protože, jak se shodují, lidská postava se září kolem hlavy na působivém trůně je Hélius.

Mystické, s bohy spojené

Symboly, písmena a výjevy, které pokrývají celý povrch koule, se pokusil v roce 1913 vysvětlit belgický klasický filolog Armand L. Delatte. Hlavní postava, o níž se předpokládá, že je Hélius, je zobrazený jako Kosmokrátor – všemohoucí vládce vesmíru. V jedné ruce má bič, v druhé tři zapálené pochodně. U nohou mu leží dva velcí psi. Mohou být znázorněním vesmíru. Nejspíš symbolizují jasné „psí hvězdy“ Sirius v souhvězdí Velkého psa (Canis Majoris) a Prokyon v souhvězdí Malého psa (Canis Minor).

Na sepjetí s bohy a magické rituály odkazuje had, nesrozumitelné nápisy a čísla. Badatelé vyluštili jediné slovo AIOHP – aether (éter), které starověcí a středověcí vědci považovali za pátý prvek, který naplňuje celý vesmír, vše mimo pozemskou sféru. V homérské řečtině znamená čistý vzduch nebo čistá obloha, esence, kterou dle řecké mytologie dýchali bohové jako smrtelníci vzduch. Zosobňuje ho Aether (česky Aithér), bůh věčného jasného světla. Spojitost může být také se svatyní Dionýse, boha vinařství, slavností a náboženské extáze. Pochází ze 6. st. př. n. l. a stála vedle divadla. Římané ji po dobytí Atén v roce 86 př. n. l. využívali stejně jako divadlo pro představení a gladiátorské zápasy.

Následující video ukazuje záhadnou kouli v plné kráse:

Zdroj: Youtube

Zobrazené v kruzích

Dle Dellateho další výjev na záhadné magické kouli je velký kruh nad Héliovou hlavou, který protíná pět menších kruhů. V nich jsou další, dosud nevyluštěné astrální, magické, alchymistické a geometrické symboly, písmena a čísla. Kromě již zmíněného ΑΙΘΗΡ, jsou v nich nápisy ΑΝΑΒΠΑ, ΑΝΝΙΑΕΥ, ΕΔΕΒΩΠ̣Ι a ΑΠΙΟΒΙ. Tři kruhy, které se protínají jsou označené slovy ΕΥΠΑΡ̣ΕC ΑΧΦΕΙ a ΑΘΕΛΑ. Pod nimi jsou písmena ΧΧΧ, ΔΔΔΔ a ΗΗΗΗ. Kromě kruhů je na kouli i trojúhelník. Jeho úhly i základnu „zdobí“ dlouhé nápisy. Na vloženém videu nejsou příliš zřetelné. Tak jen pro úplnost: vlevo je ΑΔΑΞΑΞΒΕΝΒΕΝΒΛΩΘΝΩΜΑΖΟΜΟΗΡ, vpravo ΟΖΩΡΟΥΘΕΝΑΑΕΞΑΒΙΟΥΡΟ̣ΑΙΛΕΜΒΡΑΕΡ a nad základnou je ΧΧΧ ΠΠΠΠ ΦΦΦΦΦ̣Φ̣ΦΦ̣ ΔΔΔΔ ΛΛΛ ΛΛΛ.

Možná souvisí s vědou či vzývají Hélia nebo jiné bohy. Rozluštit je není snadné, jak vidět. Třeba se to jednou nějakému badateli či nadšenci podaří. Magická Héliova koule si zatím své tajemství uchovává. Ať bude jednou vyřešené či ne, i tento „malý“ artefakt je krásnou pohlednicí z dávné historie.   

greekreporter.com, www.atlasobscura.com, www.theacropolismuseum.gr