S touto informací přišel Dunlapův institut, který ve své tiskové zprávě zmínil tunel pozorovatelný v rádiových vlnách.

Naše sluneční soustava je uvězněna v magnetickém tunelu

Dr. Jennifer Westová, výzkumná pracovnice Dunlapova institutu pro astronomii a astrofyziku řekla, že naše Země se nachází uprostřed dvou jasných struktur. Jsou pozorovatelné na opačných stranách oblohy. Vědci je však celou dobu vnímali odděleně a až nyní zjistili, že tomu tak není. Tyto struktury jsou propojené a vytváří tak jakýsi tunel kolem naší sluneční soustavy.

"Kdybychom se podívali na oblohu," vysvětluje Westová, "viděli bychom tuto tunelovitou strukturu téměř v každém směru, kam bychom se podívali - tedy pokud bychom měli oči schopné vidět rádiové světlo. Tyto dvě struktury, nazývané "severní polární výběžek" a "vějířová oblast", známe již dlouho. Už od šedesátých let," dodala.

Důvodem jejich údajné separace byly věděcké teorie, které je za oddělené měly a také je tak zkoumaly. Westová a její kolegové jsou prvními astronomy, kteří je považují za jeden celek.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Westová studuje tyto útvary již 15 let. Až nyní se jí podařilo sestavit počítačový model, který dokáže vypočítat, jak by tyto struktury vypadaly ze Země. Tento model jí následně umožnil "postavit" strukturu kolem nás a poskytl tak novou perspektivu, která jí pomohla sladit model s daty.

Netušíme, co se může stát, varují vědci

"Před několika lety mi jeden z našich spoluautorů, Tom Landecker, řekl o článku z roku 1965, z počátků radioastronomie," řekla Westová. "Na základě hrubých dat, která byla v té době k dispozici, autoři Mathewson a Milne spekulovali, že tyto polarizované rádiové signály by mohly vznikat z našeho pohledu na Místní rameno Galaxie, tedy z jeho nitra. Tato práce mě inspirovala k rozvinutí této myšlenky a propojení mého modelu s mnohem lepšími daty, která nám dnes poskytují naše dalekohledy."

K lepšímu pochopení, jak to tedy s touto strukturou je, pak použila mapu Země. Tu dle ní lze jakkoliv překreslit a změnit tak perspektivu toho, co vidíme. To samé lze následně udělat také s celou naší Galaxií.

"Většina astronomů se dívá na mapu se severním pólem Galaxie nahoře a galaktickým středem uprostřed," vysvětlila. "Důležitou součástí, která inspirovala tento nápad, bylo předělat tuto mapu s jiným bodem uprostřed." Inspirací jí byly její znalosti magnetických polí.

Zdroje:

www.livescience.com

vedazive.cz

www.sciencealert.com