Velký teropodní dinosaurus žil na území dnešního Madagaskaru v období pozdní křídy a jeho jméno je odvozeno právě od provincie Mahajunga, kde byly nalezeny jeho fosilie. Majungasaurus se živil velkými sauropody, jako byl raptosaurus, ale pokud šlo o boj o mršinu, nepohrdl ani příbuzným svého druhu. Díky svému rozšíření byl nesporným vládcem jižní polokoule, zatímco severní obývali tyranosauridi.

Nejlépe prozkoumaný dinosaurus

Francouzský paleontolog Charles Depéret popsal první pozůstatky teropodů ze severozápadního Madagaskaru v roce 1896, tehdy se však jednalo jen o částečné objevy, jako dva zuby, dráp a několik obratlů. Ty byly uloženy do sbírek dnešní Univerzity Clauda Bernarda Lyon a později je Depéret zařadil do rodu Megalosaurus, který v té obsahoval libovolný počet nepříbuzných velkých teropodů. Během následujících 100 let získali francouzští sběratelé další četné fragmentární, z nichž mnohé byly uloženy v pařížském Muséum National d'Histoire Naturelle.

Na Madagaskaru bylo nalezeno a prozkoumáno mnoho lebek a kostí majungasaura. Nálezů bylo dokonce tolik, že je dnes majungasaurus jedním z nejlépe prozkoumaných dinosaurů ve světě paleontologie. Kromě částečných fosilií byla dokonce nalezena i téměř kompletní kostra, díky níž se vědcům podařilo rekonstruovat jeho dýchací soustavu!

Mnohé anomálie

Majungasaurus byl středně velký teropod, který obvykle měřil včetně ocasu 6-7 m, ale někteří dospělí jedinci dosahovali délky více než 8 m. Hmotnost dospělého majungasaura dosahovala 1100 kg.

Majungasaurus měl krátký a široký čenich s tlamou plnou malých, ale silných zubů a vyznačoval se i dalšími anomáliemi, jako byl například výrazný roh na temeni hlavy a velmi krátké přední končetiny. Ani ty zadní nebyly v porovnání s tělem dlouhé, ale byly velmi osvalené.

Zajímavá byla majungasaurova technika lovu – jeho široký čenich mu umožňoval zakousnout se a pevně sevřít svou oběť. Navíc lebka majungasaura dokázala odolat velkému namáhání a jeho čelist měla velmi silný a drtivý skus. majungasaurus se tak mohl, podobně jako lev, zakousnout do své zápasící oběti, jíž tak rozdrtil dýchací trubici a zlomil páteř.

Díky své formideální lovecké technice a relativní velikosti byl majungasaurus vrcholovým predátorem Madagaskaru, který byl sice již ostrovem, ale panovalo tam teplejší klima a sucha byla častější. Kvůli vyprahlé krajině musel majungasaurus využívat svůj citlivý čich, díky němuž vystopoval sauropdských mrtvol na velké vzdálenosti.

Majungasaurus se však neživil jen sauropody. Nedávno objevené kosti se stopami po kousnutí od jiných majungasaurů dokazují, že se majungasauři požírali navzájem. Jedná se tak o první přímý důkaz kanibalismu u dinosaurů. Na možný kanibalismus mezi dinosaury se podívejte na tomto videu:

Zdroj: Youtube

Nešlo však o záměrné lovení a požírání se, ale spíše o důsledky boje o mršiny. Není však dodnes známo, zda majungasauři aktivně lovili své druhy, nebo byli pouze mrchožrouty. Někteří badatelé však zjistili, že i moderní komodští varani se někdy zabíjejí navzájem, když soupeří o přístup k mršinám. Je tedy možné, že u majungasaurů tomu bylo podobně.

Zdroje: bbcplanetdinosaur.fandom.com, en.wikipedia.org/wiki/Majungasaurus