Příběhy o malých lidech či trpaslících jsou součástí folklóru mnoha kultur v historii lidstva. Fyzické pozůstatky malých a drobných lidí byly údajně nalezeny na různých místech v Evropě i na západě Spojených států, v Montaně a Wyomingu. Bylo takové místo i ve starověkém Íránu?

Městu Machunik se říká město trpaslíků a jeho příběh připomíná jak román Gulliverovy cesty od Jonathana Swifta nebo svět hobitů z Tolkienova Pána prstenů. S tím rozdílem, že příběh tohoto historického města není fantasy, ale skutečně fascinující archeologický nález. Šahdádští trpaslíci údajně utěsnili dveře svých domů blátem a nikdy se nevrátili. I přesto ale do konce života věřili, že se jednou vrátit budou moci. Dozvíme se někdy celý příběh?

Na video se podívejme zde:

Zdroj: Youtube

Íránské trpasličí město

Makhunik je starověké íránské město objevené v Šahdádu v provincii Kermán. Vypadá to, že zde v době před 5 000 lety žili trpaslíci, i proto lze název tohoto města přeložit jako Šahr-e Kotouleha, tedy Město trpaslíků. Za jeho objevením stojí příběh, který byl však objeven teprve nedávno. Nikdo totiž až do roku 1946 nepředpokládal, že by v této poušti mohla existovat starověká civilizace.

Rok po světové válce však byly v Šahdádu objeveny hrnčířské nádoby a geografická fakulta Teheránské univerzity zde pak provedla důkladný výzkum. Ukázal ose, že zde v poušti Lut vzkvétala vysoce vyspělá starověká civilizace.

Do oblasti se okamžitě přemístila skupina archeologů, kteří zde našli četné důkazy o osídlení místa v prehistorické době, tedy na konci 4. tisíciletí př. n. l. a počátku 3. tisíciletí př. n. l. Archeologické vykopávky v letech 1948-56 v osmi etapách odhalily dílny, obytné čtvrti a pohřebiště patřící do 2. a 3. tisíciletí př. n. l., včetně měděných pecí. Během etap vykopávek bylo odkryto více než 800 starověkých hrobů a mezi relikviemi šahdádských pohřebišť byly četné keramické a mosazné výrobky.

Město trpaslíků bylo navíc členité a byly zde jednotlivé dílčí čtvrti, v nichž žili šperkaři, řemeslníci a zemědělci. Významným aspektem Šahdádu je jeho zvláštní architektura domů, uliček a zařízení, které se na místě nacházejí.

Trpaslíci město opustili

Jak ukazuje vybavení i struktura částí města, stěny, stropy, pece, police a veškeré vybavení mohli používat skutečně pouze trpaslíci. To později potvrdily i nálezy ostatků trpaslíků, z nichž ten poslední se týkal nálezu trpasličí mumie o výšce 25 cm.

Tato mumie se později dostala do rukou pašeráků, kteří ji chtěli v Německu prodat za 80 miliard riálů, což odpovídá asi 46 milionům korun. Dva pašeráci však byli zatčeni a zpráva o nálezu podivné mumie se rychle rozšířila po celé provincii Kermán. Na základě podivného nálezu se sešlo kermánské oddělení kulturního dědictví a policejní úředníci, kteří následně informovali, že mumie patřila 17leté osobě.

Archeologické průzkumy poté ukázaly, že trpasličí obyvatelé tuto oblast před 5 000 lety opustili kvůli suchu a už se sem nikdy nevrátili. "Po posledních vykopávkách jsme si všimli, že obyvatelé Šahdádu zanechali mnoho svých věcí v domech a dveře pokryli blátem“ tvrdí Mir-Abedin Kaboli, který dohlíží na archeologické vykopávky. To podle něj ukazuje, že lidé doufali, že se jednoho dne vrátí domů. Kaboli připisuje odchod obyvatel Šahdádu dlouhotrvajícímu suchu.

Sporná fakta

Naproti teorii o městě trpaslíků ale stojí některé názory, že trpaslíci nikdy neexistovali. Například archeolog Javadi, archeolog Organizace pro kulturní dědictví a cestovní ruch provincie Kermán, tvrdí, že forenzní studie nedokázaly určit pohlavní příslušnost mrtvoly. Proto nelze spoléhat na určení výšky a stáří těla. Javadi požaduje vypracování dalších antropologických studii. "I kdyby se prokázalo, že mrtvola patří trpaslíkovi, nemůžeme s jistotou říci, že oblast jejího nálezu v provincii Kermán byla městem trpaslíků,“ dodává.

Provincie Kermán je velmi stará oblast, která byla pohřbena v důsledku geografických změn. Kromě toho v té době nebyla tak rozvinutá technologie, takže lidé možná nebyli schopni postavit vysoké zdi pro své domy. Javadi dále tvrdí, že mumifikace v žádném období historie Íránu neexistovala, proto rozhodně nepřipouští, že by nalezená mrtvola byla mumifikovaná. Všechny ostatní na místě nalezené kostry jsou rozložené a dosud nebyla nalezena ani jedna neporušená.

Velmi zajímavý dokument je i tento:

Zdroj: Youtube

Existovalo Město trpaslíků?

Otázku tedy je, zda město skutečně existovalo. Podle Javadiho 38 let trvající archeologické vykopávky ve městě Šahdád jakékoliv trpasličí město popírají. Někteří archeologové tvrdí, že domy, jejichž stěny jsou dnes vysoké 80 centimetrů, měly původně 190 centimetrů.

„Některé ze zachovaných zdí jsou vysoké 5 centimetrů, měli bychom tedy tvrdit, že lidé, kteří v těchto domech žili, byli 5 centimetrů vysocí," podporuje teorii i Mirabedin Kaboli, vedoucí archeologických vykopávek.

Závěrem tedy připomeňme, že ještě před několika lety výška lidí v Machuniku zřídka dosahovala 150 cm, i když nyní mají místní normální výšku. Po uplynutí 5 000 let od odchodu trpaslíků z Šahdádu leží velká část této prehistorické oblasti zasypaná půdou. Odchod šahdádských trpaslíků zůstává záhadou.

Zdroje:

mysteriesrunsolved.com, humansbefree.com, www.bbc.com