Vražda na polském středověkém hradě Malbork se zapsala do historie. Tento hrad byl hlavní sídlem Teutonského řádu a proslul zejména tím, že nebyl nikdy dobyt, přestože se v jeho okolí událo mnoho bitev. Stala se zde však událost daleko hrůznější – za jeho zdmi se odehrála vražda velmistra Wernera von Orselna.

Velmistr a hrad Malbork

Velmistr údajně zemřel rukou šíleného rytíře, známého jako Johan von Endorf. Protože ale vražda nemá stále jasné a průkazné vysvětlení, nabízí se i otázka, nakolik byl tento rytíř skutečně šílený a zda je opravdu vrahem.

Werner von Orseln pocházel ze šlechtického rodu hrabat z Falkensteinu v Oberurselu u Frankfurtu a do Teutonského řádu vstoupil podle historických pramenů v roce 1312. V řádu zastával úřad komtura nedaleko hranice řádového státu s Litevským velkoknížectvím, ale pak byl od roku 1314 velkým komturem právě na hradě Malbork, který byl po svém dokončení v roce 1406 největším zděným hradem na světě.

V té době však vypukl v zemi státní převrat v mnišském státě, po němž byl von Orseln vyhnán ze země za podporu tehdejšího velmistra von Triera, ale v roce 1319 se vrátil a zastával funkci von Trierova rezidenta v Prusku. Jeho cílem bylo obnovit v řádu hierarchickou disciplínu. Po smrti von Triera byl právě von Orselna zvolen nastupujícím velmistrem a ihned zahájil jednání s polským králem Vladislavem I. Loketským ohledně zemí v Pomořansku, které rytíři anektovali po dobytí Gdaňska v roce 1308. Protože dlouhá jednání s Polskem nepřinesla žádný výsledek, zahájil Teutonský řád přípravy na válku s Polskem. A ta se stala Orselnovi osudnou.

Tragédie na Malborku

Pokud se však domníváte, že padl v boji, jste na omylu. Během války byl zavražděn na hradě Malbork rukou šíleného rytíře Endorfa, který se předtím údajně dopustil mnoha zločinů. Skutečný původ tohoto rytíře je však stále nejasný, a v pramenech vystupuje pod mnoha jmény.

Jisté však je, že Endorf přijel do Malborku 18. listopadu 1330 a získal soukromou audienci u velmistra. Von Orseln jej pozval do svých soukromých komnat, kde jej rytíř Endorf požádal o přeložení kvůli osobním sporům. Orseln však odmítl a poslal nespokojeného Endorfa zpět.

Ten se však ukryl a velmistra napadl. Werner von Orseln zemřel za pouhou hodinu po pobodání. Jak to už v historii bývá, i o příčinách a průběhu událostí z 18. listopadu existuje několik hypotéz. Endorf byl však v následném procesu shledán vinným a odsouzen, zároveň se však prokázalo, že trpěl duševní chorobou.

Na druhou stranu však existují i záznamy popírající nejen jeho chorobu, ale i vinu.

Sporné je už to, že informace o okolnostech vraždy von Orselna předložili pruští biskupové, nikoliv rytíři Teutonského řádu a jak se zdá, dokument o celé události byl napsán ve značném spěchu, a i pohřeb velmistra byl uspořádán zázračně rychle. Navíc kdyby byl Endorf skutečně duševně nemocný, pravděpodobně by na von Orselna zaútočil impulzivně při první možné příležitosti už v jeho soukromých komnatách.

Na dokument v polštině se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Nejdůležitější fakt ale je, že kdyby byl velmistr skutečně zabit Endorfem, tedy rytířem Teutonského řádu, po jeho smrti by byl sveden mocenský boj,což se ale nikdy nestalo.

Kdo je vrah?

Okolnosti však dávají prostor pro další spekulace o tom, kdo byl skutečným velmistrovým vrahem? Jho smrt si totiž přáli i polští nebo litevští šlechtici, nebo vražda na objednávku arcibiskupa z Rigy, nepřítele řádu. Každopádně za ni byl odsouzen Endorf, možná neprávem, k doživotnímu vězení. Neví se, kolik si z trestu skutečně odseděl, protože jsou známy i názory, že byl uvězněn jen velmi krátce.

Teutonský řád v současné době sídlí ve Vídni a momentálně se jedná o čistě náboženský katolický řád. Většina hradů spadajících pod tento řád je zchátralá nebo přeměněná na muzea, nejznámější z nich se nacházejí v Polsku. Malbork je dnes oficiální národní památkou, která byla vyhlášena v roce 1994 a je i pod ochranou dědictví UNESCO.

Zdroje:

https://en.wikipedia.org/wiki/Werner_von_Orseln, https://en.wikipedia.org/wiki/Malbork_Castle, www.ancient-origins.net