Bahenní "malinová" kráska

Valná většina lidských ostatků se skutečně zachovala jen v podobě kostry. Příkladem je i Luttra žena neboli "malinová kráska", která se objevila ve Švédsku. 

Některá rašeliniště byla pro ukládání těl "oblíbenější" než jiná. Na některých nalezištích se našlo mnohem více těl, než na jiných.

Existovala naleziště, kde byla těla uložená jednorázově, například v hromadném hrobě po bitvě. Jiná rašeliniště a bažiny však byly využívané opakovaně. V nich pak archeologové nalezli i další důkazy svědčící o rituálních obětech. 

Malinová kráska je jednoznačně jednou z nich. Byla pohřbená s předměty jakými byly zvířecí kosti či šperky. Malinová kráska žila 5000 let zpátky v čase a v době smrti jí bylo pouhých 19 let. 

Vědci se nyní rozhodli pro rekonstrukci její tváře, aby zjistili, jak dívka skutečně vypadala. Rekonstrukce se ujal modelář Oscar Nilsson ze Stockholmu.

Potkal ji zlý osud

Malinová kráska byla nalezená již desítky let zpátky, přesně v roce 1943. Ve švédském Västra Götalands län se tak podařil poměrně mimořádný objev neolitické dívky, která je charakterizovaná jako jedno z nejstarších ženských bahenních těl.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Mladá Skandinávka žila v době kamenné v rozmezí let 3105 a 2935 př. n. l. V době, kdy zemřela, byla mladá, vitální a zdravá.

Ačkoliv se příčina smrti dívky stále zkoumá, jako pravděpodobnou se jeví zásah křemenným šípem a následné pohřbení do vody. O tom svědčí také fakt, že malinová kráska byla nalezená svázaná.

Vědci však netuší, proč zrovna tuto mladou ženu stihl tak krutý osud. Spekuluje se, že dívka mohla být popravená nebo obětovaná během rituálních pohřbů.

Přezdívku "malinová" dostala dívka díky analýze posledního jídla uloženého v jejím žaludku. Tím byly maliny. Tento fakt je zároveň důkazem, že pravděpodobně zemřela v létě. 

Mladá žena byla nalezená v rašeliništi v hloubce 120 cm. Byla obklopená sladkovodními červi, kteří pohltili většinu měkkých tkání dívčina těla. 

Za pomoci nejmodernější techniky se povedla muzeu ve Falbygdensu rekonstrukce dívčina obličeje. Vyšla žena jemných rysů s hnědýma očima, větším nosem a úzkými rty. Malinová kráska působí smutným dojmem.

Tělo dívky je od roku 1994 součástí stálé expozice muzea nesoucí název Pravěk ve Falbygdensu.

Zdroje: en.wikipedia.org, mummipedia.fandom.com, www.gu.se