Neandrtálská DNA totiž velmi ovlivňuje vzhled a chování moderních lidí, jak objasnila jedna ze studií. Neandrtálci v Evropě vyhynuli asi před 40 000 lety. Jak víme, při migraci moderních lidí se s nimi setkali, stejně jako s dalšími homininy. Křížili se, potkávali se, bojovali. Moderní lidé i neandrtálci se potkali na nějakou dobu v Eurasii, takže se některé neandrtálské geny dostaly do naší DNA. Dokonce by mohly tvořit až 1 až 3 procenta genetického kódu lidí, kteří nebyli původními obyvateli Afriky!

Kolik neandrtálských genů v sobě máme a jak je poznáme?

Počítačový biolog Michael Dannemann a spoluautorka studie Janet Kelsoová objevili genetické souvislosti mezi neandertálci a moderními lidmi. Zaměřili se přitom zejména na rysy, jako jsou barva kůže a vlasů, spánkový režim, nálada, a dokonce užívání tabáku. Jak tyto věci souvisejí s DNA?

Podívejte se na nádherný, český dokument o genetice:

Zdroj: Youtube

I když neandrtálský kód sice není v naší DNA tak velký, může mít významný vliv na to, jak vypadáme a jak se cítíme. Vědcům se podařilo analyzovat informace z britské Biobanky. Získali tak genetické údaje o 112 338 osobách s bílými evropskými předky, a tedy i neandertálskou DNA.

Geny nám pomohly se adaptovat na slunce

Následná analýza rovněž mapovala, jak jednotliví účastníci výzkumu fyzicky vypadají a jaké jsou jejich základní rysy chování. Poté byly tyto vzorky porovnány s genetickou analýzou vzorku neandertálce z pohoří Altaj na Sibiři a bylo tak zjištěno, že neandertálci se nesporně s moderními lidmi křížili. Přestože jsme se domnívali, že tomu tak bylo, studie poskytla nezvratné důkazy.

Neandertálské geny tak v naší DNA tvoří asi 1 až 3 procenta genetického kódu u těch, kdo nejsou původními obyvateli Afriky. Jedním z nejvýznamnějších známek je přitom to, jak se museli lidé adaptovat na sluneční světlo. Naši genetičtí předkové žili ve slunečních podmínkách Eurasie tisíce let před příchodem moderních lidí. Proto toto prostředí skvěle zvládali a jejich oči byly přizpůsobeny silnému slunci. Tyto geny pak předali při křížení i lidem.

Vyzkoušejte, kolik neandrtálských genů máte!

Můžete si sami na sobě udělat jednoduchý a trochu úsměvný pokus. Tvrdí se, že modroocí lidí a lidé se světlýma očima jsou více světloplaší. Vyzkoušejte si být noční sovou, protože tak můžete dostat až k vašim neandertálským kořenům. Znaky a sklony pro ponocování a podřimování přes den jsou spojeny s neandertálskou DNA! A nejen ty. Stejně tak to platí i pro nějaké aspekty lidského chování, jako jsou náladovost, osamělost a sklon ke kouření.

I to, jak snadno se spálíte, je podle vědců vlastnost spojená s neandertálci. Pokud jste zrzci, máte v sobě jen málo neandertálské DNA. Zrzaví neandrtálci buď neexistovali vůbec, nebo byli velmi vzácní.

Na dokument o neandrtálských genech od National Geographic se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Podle vědců je totiž vše – tedy barva kůže a vlasů, cirkadiánní rytmus a nálada ovlivněny vystavením světlu. Vystavení slunci mohlo formovat neandertálské fenotypy a tok genů do moderních lidí i dnes přispívá k variabilitě těchto znaků.

Jiný výzkum zase zkoumal souvislost genů s nemocemi. Bylo zjištěno, že neandertálský genom přispívá u moderních lidí například k hladině cholesterolu v krvi, je schizofrenii nebo dokonce k poruše příjmu potravy, nebo revmatoidní artritidě. Naštěstí mluvíme jen o sklonech k těmto onemocněním.

Tak co, chtěli byste mít více neandrtálských genů a dobře se opalovat? Anebo raději méně a spát v noci a bdít přes den?

Zdroje:

bigthink.com, www.science.org, edition.cnn.com