Náhorní plošině Man-Pupu-nyor se také říká Stonehenge Uralu. Existují příběhy, že zde sídlí duchové. Říká se, že po výstupu na vrchol hory se čistí vědomí, lidé nepotřebují jíst ani pít, vzduch léčí a citlivější jedinci cítí zvláštní energii.

Zdroj: Youtube

Cesta k Malé hoře idolů není jednoduchá. Sedm unikátních skalních útvarů se tyčí tři dny pochodu od nejbližší vesnice. Nehostinná krajina je v zimě pokryta silnou vrstvou sněhu. V první polovině léta se v tundře rozlévají řeky a každého živého tvora napadají hordy savého hmyzu. Na podzim zde panují silné deště.

Manpupuner

Manpupuner neboli Sedm silných mužů má podobu kamenných sloupů, jež dosahují výšky až 42 metrů. Kolem nich není široko daleko žádná jiná skála nebo strom. Legendy vypravují, že jsou to zkamenělé postavy obrů, nepřátelů Vogulů, předků zdejších místních obyvatel. Kdysi se zde nacházelo obrovské a bohaté kamenné město, v němž vyrostla dcera vůdce, krásná Aim. Do ní se zamiloval strašlivý obr jménem Torev. Dívka se ho však bála a odmítla si ho vzít. Torev se však nechtěl vzdát. Zavolal si na pomoc svých šest bratrů a vyrazil město srovnat se zemí.

Než bylo zcela zničeno, Aim vylezla na horu Man-Pupu-nyor a požádala nebesa, aby se vrátil její bratr, který byl již dlouho na cestách a zachránil je. Ten se najednou objevil a oslepil Toreva slunečním paprskem, jež se odrazil od jeho štítu. Poté obři zkameněli.

Další příběh se opět zmiňuje o krvežíznivých gigantech, kteří chtěli vyhubit místní obyvatele. Šamanové kmene Mansi však vzali do rukou obřadní bubny a začali bubnovat. Magický zvuk obry proměnil v kámen. Kolem sloupů pak mohli projít pouze lidé s čistou duší. Ostatní propadli šílenství.

Skály Manpupuner

Vědci se s legendami o původu sedmi majestátných kamenných věží uspořádaných do kruhu, z nichž šest je seřazených hned vedle sebe a poslední stojí mírně opodál, neztotožnili. Podle nich jejich historie sahá až do doby poslední doby ledové. Jsou tak staré 200-300 milionů let. Vznikly pravděpodobně díky erozi způsobené větrem a ledem.

Zdroj: Youtube

Měkká hornina byla odplavena a přežily pouze pevné části tvořené svorem neboli slídnato-křemennou břidlicí. Ta se však už nyní sype pod rukama. Zvětralou horninu chtěl pokořit i německý lezec Stefan Glowacz. Nakonec se mu podařilo zdolat vrchol jedné skal, čímž popudil místní domorodce. Podle nich kultovní místo znesvětil.

Zdroj:

www.mybestplace.com, www.cs.wikipedia.org, www.shimanovskadm.ru