Tutanchamonova žena

Ankhsenamun se proslavila jako manželka faraona Tutanchamona. Byla dcerou faraona Achnatona, který byl také jejím prvním manželem a královny Nefertiti. Ankhsenamun žila v období 18. dynastie starověkého Egypta, též nazývané jako 1. dynastie Nové říše Ankhsenamun.

Nejpozoruhodnějším momentem Ankhsenamunina života byl jednoznačně sňatek s  Tutanchamonem. Oba byli v době sňatku ještě dětmi. Ankhsenamun bylo 13 let a Tutanchamonovi přibližně 8 let. 

Tutanchamon byl synem Achnatona, byl tedy nevlastním bratrem své budoucí manželky. Uzavřením sňatku získala Ankhsenamun jako manželka faraona významný vliv na dvoře a královské rodině zajistil tento krok pokračování dynastie. 

Tutanchamon spolu se svou ženou vládli Egyptu po dobu deseti let, během kterých se Ankhesenamun narodily dvě dcery. Obě bohužel na následky předčasného porodu nakonec zemřely.

Nejkrásnější žena Egypta

Po Tutanchamonově smrti se Ankhesenamun provdala za Aje. Ačkoliv neexistují žádné památky, kde by Ankhsenamun byla vyobrazena jako Ajova manželka, svědectvím tohoto sňatku je skleněný prsten.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Ankhsenamun byla krásná mladá žena, jež je právoplatně považovaná za nejkrásnější teenagerku starověkého Egypta. 

Krátce po Tutanchamonově smrti, v době svého manželství s Ajem, však Ankhsenamun záhadně zmizela. Historické záznamy jsou nejasné. I proto je dodnes označovaná jako Tutova manželka a ztracená egyptská princezna. 

Ankhsenamun žila v jednom z nejspornějších období starověkého Egypta. Její otec Achnaton byl prohlášen za kacíře. Tento fakt vedl k tomu, že nová vládnoucí dynastie Ankhsenamun záměrně vyškrtla ze všech hystorickým záznamů. 

Ankhsenamunina hrobka nebyla objevená. Je však možné, že jde o hrobku s označením KV63. Důkazem jsou hliněné otisky pečetí, obsahující část jejího původního jména "pa-aten".

Ankhsenamun byla důležitou postavou staroegyptských dějin, jež se proslavila zejména jako krásná manželska faraona Tutanchamona. Ačkoliv velká část jejího života zůstává zahalena tajemstvím, její odkaz mocné královny a vlivné osobnosti tamního dvora žije dál.

allthatsinteresting.com, www.wondriumdaily.com, en.wikipedia.org