Autorem mapy byl turecký admirál Hadži Ahmed Muhaddin Piri, přezdívaný Piri Reis, který ke své práci přiložil informaci, že čerpal z více než 20 dostupných map a grafů. Osm z nich pocházelo ještě z helénistického období, čtyři z Portugalska, jedna z Arábie a jednu z dalších vytvořil sám Kryštof Kolumbus. Piri Reis tedy nekreslil kontinety dle své fantazie, ale poctivě vycházel ze zdrojů, které měl ve své době k dispozici.

Magalhães se zpozdil o 7 let

My samozřejmě dnes víme, že k americkým břehům připluli Španělé teprve v roce 1492 a několik desetiletí jim trvalo, než nově objevený kontinent obepluli. Abychom byli konkrétnější, z Atlantiku do Tichého oceánu se kolem jižního mysu Ameriky přehoupl roku 1520 portugalský mořeplavec Fernão de Magalhães, toho času ve službách španělské koruny. Bohužel se mu ale nedostalo té cti, aby svým chlebodárcům podal o významné zámořské cestě svědectví osobně. Jeho stopy končí na Filipínách, kde jeho život nejspíš ukončili nedůvěřiví domorodci.

I kdyby však cestu dokončil podle plánu, pořád by to bylo příliš pozdě na to, aby se informace o obrysech Jižní Ameriky dostaly k Pirimu Reisovi, který své dílo dokončil už sedm let předtím, než Magalhães opustil Evropu. Rozhodně to tedy nemohla být Kolumbova mapa, co Reisovi poskytlo předlohu k načrtnutí jižní části amerického kontinentu.

Vědci jsou už dnes poměrně ochotni uvěřit, že do Ameriky mohly doplout i starší kultury. Podařilo se to ostatně i Vikingům. Na mapě Piriho Reise je však zachycena ještě jedna oblast, mnohem záhadnější. Připomíná Antarktidu, ovšem ochuzenou o ledovce. V takové podobě ale nejjižnější kontinent existoval naposledy před 6000 lety!

Záhadná náhoda

Původní kartografické materiály, ze kterých turecký admirál čerpal, se nám bohužel nedochovaly. Můžeme se proto jen dohadovat, zda jeden z nich nevytvořila zapomenutá vyspělá civilizace, která běžně cestovala na Antarktidu ještě v době, kdy ji nepokrýval věčný led.

Většina odborníků je k této teorii přirozeně skeptická. Piriho mapa je podle nich plná nepřesností a pevnina zakreslená na jihu se Antarktidě jen náhodně podobá, než aby ji věrohodně znázorňovala. Pro milovníky záhad jsou ale podobné "náhody" velmi podezřelé. Proč by si Piri vymýšlel?

Detaily pozoruhodné mapy si můžete prohlédnout ve videu:

Zdroj: Youtube


Zdroje: https://www.thevintagenews.com/, https://en.wikipedia.org/, https://allthatsinteresting.com/