A tak je třeba minulost neustále zkoumat, aby nás následně nic neděsilo.

Podívejte se na pozoruhodnou mapu Antarktidy z roku 1513

Ačkoliv se uvádí, že Antarktida jako taková, byla poprvé spatřena ve 20. letech 19. století, spekuluje se, že tomu tak není. Objev Antarktidy se podle vědců uskutečnil dříve, a to o několik set let. 

Za její objevení údajně vděčíme Piri Reisovi, tureckému kartografovi, jehož celé jméno bylo Hagii Ahmed Muhiddin Piri

Právě on měl Antarktidu zakreslit do jedné ze svých map, a to v roce 1500. Tedy o více než 300 let dříve, než jsou oficiální záznamy. Tato informace zcela mění pohled na vše, co bylo dosud o Antarktidě řečeno. 

Vědci si pokládají otázku, jak je možné, že tomu tak mohlo být, a navíc s tak velkým časovým rozdílem. 

Dojde vám, proč vyvolala mezi vědci paniku?

Pokud jsou Piriho záznamy skutečně a správné, je nutné zmínit jednu zásadní věc: Jak to, že v průběhu těch 300 dlouhých let nebyla Antarktida nikdy předtím spatřena? Jak to, že ji mezitím někdo znovu neobjevil, pokud skutečně existovala? 

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

V úvahu nepřipadá ani to, že by se Reis mohl splést. Byl poměrně zdatným mořeplavcem, kterého v tomto směru vychoval ten nejlepší. Jeho strýc Kemal Reis, se kterým Piri, narozen v Osmanské říši, často plul po moři. Jeho vášeň se díky strýcovi natolik prohloubila, že se Piri roku 1494 stal oficiálně námořním velitelem. 

Jeho první plavbou pak byla výprava mezi Osmanskou říší a Benátkami. Po smrti svého strýce se Piri vrátil do rodné Gallipoli, kde se začal věnovat tvorbě map. Stal se z něj uznávaný "mapotvůrce". 

Mezi jeho nejvýznamnější díla pak patří právě mapa z roku 1513. Jde o mapu světa, která byla nalezena ke konci 20. let 20. století.

Zachycena je na gazelí kůži a dochovala se z ní jen třetina. Nutno podotknout, že právě tato mapa vyvolala mezi vědci paniku. Důvodem je způsob jejího vytvoření. Na její vznik byla použita Mercatorova projekce. To by asi nebylo nic divného, kdyby tento způsob tvorby map za Piriho života vůbec neexistoval. 

Zdroje:

www.historydefined.net

www.thehindu.com

en.wikipedia.org