Vědci stále váhají, jak moc a zdali vůbec považovat za absolutně věrohodné staré navigační mapy, jejichž kartografické údaje sahají do dob před 16. stoletím. Mapy, které byly sepsány před objevením přesného způsobu výpočtu zeměpisné délky. Objevu, k němuž došlo v 17. století.

Mapa Piriho Reise

Geografické mapy vytvořené do té doby byly založeny na symbolických systémech zobrazení, jako je Jeruzalém jako střed světa, obrácená orientace severu a jihu a další podobná měřítka.

V mnoha případech nebyly tyto mapy kresleny na základě přímých podkladů, ale byly kopírovány a upravovány z jiných map a často byly kresleny podle potřeb národů, jako bylo Španělsko a Portugalsko. To vše ve sporu o ovládnutí nedávno objevených zemí.

K tomu je třeba dodat, že až do roku 1507 se věřilo, že tyto země, které poprvé navštívil Kolumbus a poté Vespucci, jsou součástí Asie, a nikoliv novým kontinentem. Navíc mnohé mapy spojovaly části známého Dálného východu s částmi nově objevených zemí a často pak přidávaly jižní mýtické "země inkognito". Tyto dodatky byly vytvořeny s cílem navázat na myšlenky starořeckých filozofů, znovuobjevených v renesanci.

Pokud se však zaměříte na mapu Piriho Reise, která byla vytvořena roku 1513 n. l., zastavíte se u nejzáhadnějšího nákresu všech dob. Tato mapa totiž přesně zaborazuje pobřeží Antarktidy, tehdy neznámého kontinentu. Zachycuje zemi zcela bezchybně, v období před dobou ledovou.

Nejzáhadnější nákres všech dob

Podle mnoha záhadologů byly podobné mapy nejspíš založeny na starověkých vyobrazeních, pocházející z bájné Atlantidy. Existuje však i mnoho konspiračních teorií, které uvádějí, že způsobů jejich vzniku je daleko více. Snímky pořízené z oblohy nebo z prostředí vesmírných lodí tak nejsou vyloučeny. Důvodem je až možná příliš ohromující shoda se skutečností.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Zobrazení antarktického kontinentu je díky mapě Piriho Reise totiž až neuvěřitelně přesné. A protože jsou na něm jasně vyznačeny řeky, jezera a pohoří, mohl by tento prastarý kartografický model pocházet již z doby před 15 000 lety. Naznačují také, že mapa byla nakreslena na základě průzkumů, které musely být pořízeny z družice na geostacionární dráze nad... Egyptem. Místa, které se v dějinách lidstva neustále opakuje a samo o sobě je plné záhad.

To, co je nám dnes známo jako mapa tureckého admirála Piriho Reise, je ve skutečnosti však jen fragment původní, mnohem větší mapy. Ta znázorňovala celý do té doby známý svět. Tato dochovaná část představuje Atlantský oceán, západní pobřeží Evropy a Afriky a východní pobřeží Ameriky.

Je datována "muslimským rokem 919", což odpovídá našemu roku 1513 n. l. Podle jejího autora byla mapa sestavena z "dvaceti starších map a osmi planisfér". Je velmi pravděpodobné, že Reis zkoumal také cestovní zprávy sepsané prvními objeviteli Nového světa, zejména Portugalci. Sám Piri Reis v poznámce uvádí, že při tvoření tohoto nákresu mu předlohou byly mapy Kryštofa Kolumba.

Zdroje:

alienradar.net

www.thehindu.com

blog.richmond.edu