Anglická katedrála Panny Marie a svatého Ethelberta v Herefordu, nacházející se poblíž velšských hranic, přitahuje věřící již od konce 7. století. Pyšní se nejen krásnou architekturou, ale především vzácnými artefakty, které se ukrývají v jejích útrobách. Najdete zde největší okovanou knihovnu na světě nebo jednu z mála dochovaných kopií Magna Charty z roku 1217. Jejím nejpůsobivějším pokladem je však Mappa Mundi. Jedna z nejstarších, největších a nejkurióznějších středověkých map na světě.

Mappa Mundi znamená v latině „atlas" nebo „list světa". Herefordská památka má délku 1,59 m a šířku 1,34 m. Zobrazuje historii a náboženské vnímání 13. století, kdy byla vytvořena. Ve středověku existovaly stovky ilustrovaných Mappa Mundi. Herefordská je však největší, jež se zachovala neporušená. Na první pohled zobrazuje zcela neznámý svět s cizími kontinenty. I přesto, že jsou na ní nakresleny cesty, historici předpokládají, že nesloužila jako geografický plán. Spíše byla stručným přehledem světských i duchovních znalostí.

Herefordská Mappa Mundi

„Dokazuje to více než 500 ilustrací, které byly vědci 700 let poté, co byla mapa zhotovena, konečně dekódovány," říká obchodní ředitel katedrály v Herefordu Dominic Harbour. Mapa zobrazuje pouze tři kontinenty - Evropu, Asii a část severní Ameriky. Rudé moře je označeno červeným inkoustem, oceány jsou zelené a řeky modré. Asie a Východ, odkud středověcí křesťané očekávali druhý příchod Krista, je umístěn nahoře. Uprostřed je Jeruzalém.

Kromě míst jsou na mapě zakresleny také výjevy z klasické řecké a římské mytologie, biblické příběhy a sbírka populárních legend. Poblíž Gibraltarského průlivu jsou Herkulovy sloupy, o kterých se myslelo, že označují konec světa. Mapa obsahuje také krétský labyrint s Minotaurem, zlaté rouno nebo odkazy na Alexandra Velikého. Rajská zahrada Eden je zobrazena jako kruhový ostrov poblíž Asie. V levé dolní části, na dnešní íránsko-arménské hranici, je posazena Noemova archa. V blízkosti středu mapy, na území Sýrie, je Babylonská věž.

Středověká Mappa Mundi

Mappa Mundi ukazuje také podivné tvory a strašidelné bestie, jako jsou bojovníci bez hlav, muž s jednou velkou nohou nebo troglodité. Podle historičky středověkého umění Marcie Kupfer tato stvoření nezobrazují obyvatele dalekých krajů, ale jsou ilustracemi z knihy Plinia Staršího Přírodní historie.

Kupfer tvrdí, že mapa ukazuje dvě perspektivy světa. Lidskou a božskou. Důkazem toho má být nápis označující Evropu a Asii, který je však zrcadlově obrácený. Další teorií je, že města, lidé a zvířata v kruhu odrážejí pozemské záležitosti a jsou vázány na plynutí času. Některé biblické scény umístěné na okraji mapy, jako například Kristův poslední soud, jsou nadčasové.

Mapa zároveň nabízí pohled do myšlení středověkého umělce. Nedávné zkoumání docentky z University of Glasgow Debry Higgs Strickland odhaluje příklady antisemitismu. „Vezmeme-li v úvahu, že dílo bylo vytvořeno v době, kdy byli Židé vyhnáni z Anglie, není to nic překvapivého," říká. Postavy Židů mají dlouhé a zakřivené nosy a Mojžíš je zobrazen se žlutými rohy.

Zdroj: Youtube

Dodnes vědci spekulují, kdo mapu vytvořil. Předpokládají, že ilustrace kreslili dva nebo tři umělci a nápisy zhotovil jeden písař. Rukopis je totiž konzistentní. Záhadou také je, proč Mappa Mundi vznikla. Reverend z Herefordské katedrály Chris Pullin tvrdí, že jejím cílem bylo ukázat obyčejným lidem, v jak krásném a velkém světě žijí, a pomoci jim najít naději v jejich životech.

Zdroj:

www.bbc.com, www.thescottishsun.co.uk, www.en.wikipedia.org