Jako člen Sonderkommanda, skupiny židovských vězňů, kteří byli nuceni pomáhat nacistům v programu masového vyhlazování, měl Marcel Nadjari hrůzný úkol vynášet těla z plynových komor a likvidovat je v táborových krematoriích.

Na dokument o něm se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Svědectví z lágru

V dopise Nadjari odhalil mrazivé podrobnosti procesu, kterého se účastnil. Popsal, jak byli vězni po příjezdu oklamáni a bylo jim řečeno, že se jdou osprchovat, zatímco ve skutečnosti byli odvedeni do plynových komor. Po uzavření dveří byl plyn vypuštěn a sonderkomando mělo hrůznou povinnost odvézt těla a zpopelnit je v pecích.

Nadjari zakopal dopis v termosce v naději, že bude nalezený a doručený řeckému diplomatovi, který ho předá jeho rodině v Řecku. Dopis byl objevený v roce 1980, ale až do nedávné doby, kdy odborníci pomocí multispektrální analýzy text rozluštili, byl většinou nečitelný. Dokument přináší zprávu z první ruky o nepředstavitelných úkolech, které byly Nadjarimu a jeho spoluvězňům uložené, a slouží jako otřesné svědectví o hrůzách holocaustu.

Přežít – jediný cíl

Navzdory nepředstavitelnému utrpení a traumatu, kterému byl Nadjari vystavený, byl odhodlaný přežít, aby se mohl pomstít za smrt členů své rodiny. Vyjádřil silný smysl pro nacionalismus a vzdor a prohlásil, že chce zemřít jako pravý Řek, který bojuje proti utlačovatelům.

Nalezený dopis je jednou z mála existujících zpráv napsaných Sonderkommandosem, což z něj činí zásadní historický dokument. Vrhá světlo na zážitky a psychiku těch, kteří byli ve vyhlazovacích táborech nuceni hrát tak nepředstavitelné role. Nadjariho slova slouží jako připomínka nelidskosti, k níž docházelo během holocaustu, a odolnosti těch, kteří jej prožili.

Dopis je strašidelnou připomínkou hrůz, kterými si prošly oběti holocaustu, a statečnosti těch, kteří se snažili zaznamenat a odhalit pravdu, a to i s nasazením vlastního života. Je dojemnou připomínkou toho, jak důležité je připomínat si nejtemnější kapitoly lidských dějin a poučit se z nich.

Zdroje: gizmodo.com, www.bbc.com, holocaustreader.com, www.auschwitz.org