Vulgární, ohavná a krutá dozorkyně Margot Elisabeth Dreschel si svůj komplex méněcennosti vybíjela na vězeňkyních a malých dětech v Osvětimi.

Z ušláplé úřednice bestiální dozorkyně

Margot Elisabeth Dreschel (Drechsel, Drexler) se narodila 17. května 1908 v bavorském Mengersdorfu. O jejím dětství a mládí moc známo není. Její život se začal mapovat až po vstupu k SS (Schutzstaffel). Před válkou pracovala jako úřednice v Berlíně, jako administrativní pracovnice se cítila nedoceněná. Stát se ženskou stráží v koncentračním táboře bylo pro mnoho německých žen místem, kde se mohly realizovat. Dreschel nastoupila k výcviku do Ravensbrücku 31. ledna 1941 a stala se nižší dozorkyní – Aufseherin.

Školili ji ti „nejlepší“

Její školitelkou byla silně antisemitsky smýšlející Johanna Langefeld, která tou dobou zastávala funkci Oberaufseherin (vedoucí dozorkyně). Dreschel byla velmi ambiciózní a ještě tentýž rok povýšila na Rapportführerin. Z Ravensbrücku se 27. dubna 1942 přemístila do nově vzniklého největšího vyhlazovacího koncentračního tábora Osvětim-Březinka (Auschwitz II neboli Auschwitz-Birkenau).

Asistentka Mengeleho

Po uvedení ženské části Březinky do provozu se začala v srpnu 1942 plně realizovat. Měla na starosti všechny kanceláře v Osvětimi, ale byla také velmi úzká spolupracovnice „Doktora smrt“, jak v Osvětimi dr. Mengelemu přezdívali. Její nadřízenou byla jedna z nejkrutějších vrchních dozorkyň Maria Mandel. Vězni přezdívaná „Bestie“ poslala na smrt přes půl milionu žen a dětí, nejen u toho ji Dreschel zdárně sekundovala.

V přestrojení za lékařku posílala vězně do plynu

Podle svědectví přeživších byla Dreschel velmi odpudivého vzhledu, zuby jí trčely, i když měla ústa zavřená, byla vulgární, vyzáblá a ošklivá. Stejně taková byla i její povaha. Ženy i děti brutálně bila a v přestrojení za lékařku v bílém plášti a rukavicích prováděla selekce vězňů určených ke zplynování. Před zplynováním nechala stát nebohé ženy a děti nahé a bosé v pozoru celé hodiny.

Školitelka brutality

Selekce vykonávala velmi aktivně v obou táborech, jak v základním táboře Osvětim I, tak v Březince. Ukázala se být jako velmi schopná, proto v listopadu 1944 odešla školit nově narukované dozorce do koncentračního tábora Flössenburg. V lednu 1945 se vrátila na své první působiště – do Ravenbrücku, ale před příchodem osvobozeneckých vojsk v dubnu 1945 odtamtud uprchla.

Popravě málem unikla

V květnu 1945 ji na cestě z Pirny do Budyšínu poznalo několik bývalých vězňů z Osvětimi a Dreschel byla předána sovětské vojenské policii. Odsoudili ji k trestu smrti a v květnu nebo v červnu 1945 byla v Budyšínu popravena oběšením.

Zdroj: en.linkfang