Máří Magdaléna

Spolupráce umělce a vědce přinesla překvapivý výsledek. Podařilo se jim zrekonstruovat obličej Máří Magdalény. Ke své práci využili lebku, o které panuje přesvědčení, že je skutečnou lebkou této světice. 

Po dlouhé roky byla lebka uložená v bazilice Saint-Maximin-La-Sainte-Baume ve Francii.

Rekonstrukce se ujali Philippe Charlier, biologický antropolog z univerzity ve Versailles, a Philippe Froesch, vizuální forenzní umělec. Právě ti pak díky staré lebce a přibližně 500 fotografiím vytvořili novou digitální lebku. 

Digitální model již zahrnoval všechny části tváře, včetně nosu, očí a úst. Podle výzkumů se zjistilo, že původní lebka patřila ženě ve věku 50 let. Na základě těchto parametrů pak oba muži vytvořili takové rysy tváře, které odpovídaly věku lebky. 

Do digitální podoby zahrnuli také pramen vlasů, který byl součástí původní relikvie a středomořskou oblast, ze která lebka pocházela. Díky ní byli schopní určit odstín její kůže. 

Dokonalá kráska? 

Na uvážení obou vědců pak bylo, jaký výraz dají obličeji a jakou váhu ženě přisoudí. Charlier a Froesch tak vytvořili zcela mimořádný výtvor. Vrátili podobu ženě, na kterou se váže mnoho příběhů. 

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Jedním z nich je, co udělala Máří Magdaléna po Ježíšově zmrtvýchvstání. Údajně se vydala na jih Francie, kde žila jako poustevnice. Živila se svatým přijímáním, jež ji přinášeli andělé. 

Podle Charliera a Froescha ale rozhodně nepatřila mezi typické krásky. Rysy její tváře však byly zajímavé. Měla plavé vlasy, výrazné oči, delší nos a plnější rty. Na svůj věk vypadala stále velmi mladistvě. 

Historie ostatků, které byly dlouhé roky uložené v bazilice Saint-Maximin-La-Sainte-Baume, sahá až do 13. století. O pravosti relikvií se vedou dlouhá léta debaty. Někteří věří, že ostatky jsou pravé, tj. že skutečně patřily Máří Magdaléně, jiní jejich pravost zpochybňují. 

I proto chtějí oba vědci i nadále zkoumat lebku, aby díky uhlíkovému datování zjistili, jak to s pravostí skutečně je. To ale není jediný smysl jejich práce. Díky bližšímu poznání se nabízí možnost zrekonstruovat celé tělo Máří Magdalény v její plné kráse. Zdali se to podaří či nikoliv, vědci zatím nevědí. 

„Nejsme si vůbec jisti, že se jedná o pravou lebku Máří Magdalény. Je to pouhý předpoklad. Bylo však velmi důležité dostat ji jednou provždy z anonymity a to se povedlo," uvedl Charlier.

Zdroje: www.nationalgeographic.com, cs.wikipedia.org, journals.sagepub.com