Marii Magdalu zmiňují v Novém zákoně všechna čtyři evangelia. „To, že známe její celé jméno svědčí o tom, že nebyla pouhou Ježíšovou následovnicí," vysvětluje profesor Robert Cargill z univerzity v Iowě. Podle Bible se se synem Božím seznámila, když z ní vyhnal sedm démonů. Někteří historici tvrdí, že nebyla prostitutkou, jak je zažité, ale byla jak fyzicky, tak duševně nemocná.

Po vyléčení putovala s Ježíšem a se zástupem jeho stoupenců do Jeruzaléma. Tam byla svědkem jeho ukřižování a pohřbu. Byla to ona, kdo časně zrána o Velikonoční neděli pospíchal k hrobu, aby pomazala mrtvé tělo vonnými mastmi. Místo toho našla odvalený kámen. Byla také první, která viděla Spasitele vzkříšeného.

Není divu, že se její postavou inspirovali světoví i čeští umělci. Je zobrazována jako krásná blondýnka, spoře oděná nebo poodhalená. Často sedí jako kajícnice u paty kříže, stojí za Pannou Marií nebo v rukou svírá nádobu s mastí. Oči má plné lítosti a utrpení. Její podoba však vycházela pouze z fantazie malířů a sochařů. To se však může změnit.

Podoba Máří Magdalény

Legendy praví, že se Máří po Ježíšově smrti rozhodla hlásat jeho učení. Byla však se skupinou křesťanů pronásledována římskými vojáky. Nasedla tedy na loď a doplula až k jižnímu pobřeží Francie. Vesnice, kde bárka zakotvila, se nyní jmenuje Saintes-Maries-de-la-Mer.

Za nějakou dobu se odebrala do jeskyně, vzdálené asi 35 kilometrů východně od Aix-en-Provence. Tam žila jako poustevnice, kde také zemřela. Až do třináctého století našeho letopočtu bylo poslední místo jejího odpočinku zapomenuto. V té době hrabě Charles d'Anjou financoval vykopávky, během nichž byla objevena hrobka označená tabulkou s nápisem: „Hic requiescit corpus beatae Mariae Magdalenae“ (zde je tělo blahoslavené Marie Magdaleny).

Papež Bonifác VIII. uznal ostatky za pravé. Přežily až do francouzské revoluce, kdy byly rozkradeny. Zachráněna byla pouze část sušeného masa a lebka. Právě ta se stala cílem brazilského vědeckého týmu, který pořídil její fotografie. První podoba Máří Magdalény byla uveřejněna v únoru roku 2015.

Jak vypadala Máří Magdaléna?

O čtyři roky později se k fotografiím vrátili francouzští vědci. „Technologie pokročily. Rozhodli jsme se tedy provést rekonstrukci tváře tak, jako se identifikuje neznámé tělo X," vysvětluje forenzní antropolog Philippe Charlier.

Zdroj: Youtube

Ze 400 snímků byl vytvořen trojrozměrný obraz lebky. Na ní byla vložena odpovídající vrstva svalů a tukové tkáně. Předběžné antropologické údaje zbytků vlasů získané elektronovým mikroskopem potvrdily, že jejich majitelka zemřela asi v 50 letech a byla středomořského původu. Vědci také odhalili, že měly tmavě hnědou až načervenalou barvu. Následná analýza DNA by mohla odkrýt geografickou oblast narození a přesnou etnickou příslušnost.

Zdroj:

www.luterani.cz, www.historyofyesterday.com