Máří Magdalena je v katolické církvi kontroverzní postavou. Její prezentace vždy záležela na tom, kdo byl zrovna u moci. Je tak považována za polepšenou prostitutku, Ježíšovu manželku nebo autorku evangelia.

Zmiňuje se o ní Matouš, Marek, Lukáš i Jan. Měla být jednou z žen „z nichž Ježíš vyhnal sedm démonů, a které za ním stále chodili.” Na osmi místech je její jméno spojeno s Kristovou smrtí, pohřbem a zmrtvýchvstání. O jejím dalším osudu hovoří pouze legendy.

Máří Magdalena 

Právě příběh o jejím následném putování souvisí s novým výzkumem biologického antropologa z University of Versailles Philippa Charliera a vizuálního forenzního umělce Philippa Froeschema. Ti se rozhodli prozkoumat lebku, uloženou v relikviáři baziliky v Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, která měla Máří Magdaleně patřit. 

Podle pověsti se žena po Ježíšově smrti rozhodla hlásat jeho učení. Nasedla proto na loď a doplula do vesnice nacházející se na jižním pobřeží dnešní Francie. Zde později zemřela. Až do třináctého století bylo místo jejího posledního odpočinku zapomenuto. Pak byl ale objeven hrob s nápisem „Hic requiescit corpus beatae Mariae Magdalenae“ neboli „Zde leží tělo blahoslavené Marie Magdaleny”.

Během francouzské revoluce byly její ostatky rozkradeny. Zachráněna byla pouze lebka a chomáč vlasů. Ty byly uloženy do relikviáře, jenž při svém putování náhodou objevil Philipp Froesch. Téměř ihned kontaktoval svého kolegu a domluvil se s místním farářem, že pozůstatky nafotí. Z 500 fotografií následně vytvořil 3D počítačový model obličeje.

Podoba Máří Magdaleny

Vědci pomocí speciálního programu odhalili, že lebka patřila asi padesátileté ženě středomořského původu. Díky trigonometrickým poměrům založených na charakteristikách odpovídajících věku, pohlaví a etnické příslušnosti určili tvar nosu a další rysy. Výraz, barvu očí a odstín pleti odhadli. 

Zdroj: Youtube

„Doufáme, že jednou budeme moci provést také testy DNA,” říká Froesch. „Celý projekt měl totiž jeden háček. Není jasné, zda Máří Magdalena vůbec do jižní Francie dorazila a zda lebka patří opravdu jí.”

Zdroj:

www.nationalgeographic.com, www.journals.sagepub.com, www.ct24.ceskatelevize.cz