Marie Magdaléna, často označovaná jako svatá Máří Magdaléna, je významnou postavou křesťanských dějin. Byla jednou z nejoddanějších následovnic Ježíše Krista a v Novém zákoně Bible je o ní mnohokrát zmínka. I proto její podoba vzbuzuje nejen v křesťanech zvědavost.

Pomocí fotogrammetrie a technik 3D modelování vytvořili odborníci virtuálního dvojníka lebky, která údajně patří Máří Magdaléně a byla nalezená v bazilice Saint-Maximin-la-Sainte-Baume na jihu Francie.

Zdroj: Youtube

Co se týče fyzického vzhledu Máří Magdalény, Bible neuvádí konkrétní podrobnosti o jejím vzhledu. Její historická vyobrazení v umění a literatuře se liší a v biblických textech není její vzhled jednoznačně popsaný. Stejně jako u mnoha jiných historických postav byly její fyzické atributy v průběhu staletí ponechané umělecké interpretaci. Podívejte se na video:

Zdroj: Youtube

Postup rekonstrukce

Rekonstrukce odhalila ženu s jemnými rysy a výraznýma očima plnýma lítosti a utrpení. I když není konvenčně krásná, je z ní cítit něco zvláštního, co odráží význam její role věrné následovnice Ježíše Krista.

Pravost lebky je však nejistá, protože historické důkazy potvrzující přítomnost Máří Magdalény ve Francii jsou omezené. Přesto vědci přistoupili k rekonstrukci obličeje s cílem poskytnout pohled na vzhled proslulé světice.

Vědecký proces zahrnoval analýzu charakteristických znaků lebky a morfologii vlasů, které se na ní nacházely a které naznačovaly tmavě hnědou barvu vlasů. Stopy hlíny na vlasech naznačovaly historickou praxi jejího používání proti vším nebo jako barviva.

Rekonstrukce obličeje byla provedená pomocí antropologických metod s přihlédnutím ke středomořskému původu, jak naznačovaly předběžné údaje. Jednalo se o pečlivý proces, při němž výzkumníci používali slepé testy a ověřené forenzní kroky, aby zajistili objektivitu své práce.

Nic podle dnešních standardů krásy

Odborníci však upozorňují, že pravděpodobnost, že lebka patří Máří Magdaléně, je nejistá vzhledem k nedostatku konkrétních důkazů o její přítomnosti ve Francii.

To, co víme o životě Máří Magdalény, pochází především z biblických evangelií, konkrétně z knih Matouše, Marka, Lukáše a Jana. Podle Písma pocházela Marie Magdaléna z města Magdala v Galileji, proto se jí říká "Magdaléna".

Máří Magdaléna je zaznamenaná jako jedna z žen, které následovaly Ježíše během jeho služby, spolu s dalšími ženskými učednicemi. Cestovala s Ježíšem a apoštoly a podporovala je v jejich poslání. Byla rovněž důležitým svědkem Ježíšova ukřižování a vzkříšení. Podle evangelií byla přítomna ukřižování a byla jednou z prvních lidí, kteří navštívili Ježíšův hrob a zjistili, že je po jeho vzkříšení prázdný. Podle některých zpráv je první osobou, která viděla vzkříšeného Ježíše.

V evangeliích se uvádí, že Ježíš z Marie Magdalény vyhnal sedm démonů, což naznačuje, že pod jeho vedením zažila duchovní uzdravení a vysvobození. Stejně tak je v biblických zprávách patrná oddanost Marie Magdalény Ježíši. Její věrnost a láska k němu jsou znázorněné v jejích činech, například když zůstala poblíž kříže během jeho ukřižování a po jeho smrti hledala jeho tělo.

Výzkum bude pokračovat

Navzdory nejasnostem vědci doufají, že budou ve svém zkoumání pokračovat, včetně analýzy DNA a přesnějšího datování relikvií, aby vnesli další světlo do této zajímavé historické záhady.

Nakonec rekonstrukce poskytuje hmatatelné spojení s minulostí a nabízí vizuální představu Máří Magdalény jako ženy s jedinečným a hlubokým významem v raných základech křesťanství. Její vzhled možná neodpovídá moderním standardům krásy, ale její role v dějinách a její vliv na náboženskou víru z ní činí postavu velkého významu.

Zdroje: studie - journals.sagepub.com, ct24.ceskatelevize.cz, www.nationalgeographic.com