Maria se narodila roku 1924 krátce po smrti svého otce. Matka si posléze našla nového manžela, který dívku přijal za vlastní a podpořil ji ve získání vzdělání. S příchodem války musela Maria studia přerušit a našla si místo telefonní operátorky. Otčím s bratrem odešli bojovat na frontu. Když se Maria dozvěděla, že její bratr v boji padl, přihlásila se do armády a chtěla bojovat na jeho místě u stejné divize. Armádní činitelé však její žádost zamítli.

Maria se proto rozhodla přidat k obranným silám jako zdravotní sestra, což bylo v případě žen a dívek přijatelné. Prošla potřebným školením a v roce 1944 se oficiálně připojila k 355. batalionu námořní pěchoty působící v Pacifiku.

V srpnu roku 1945 byl její batalion nasazen k dobývání Sejsinu. Maria se neohroženě vrhla na bojiště a odtahovala odtud zraněné vojáky, přestože ji samotnou zasáhla kulka do ramene. Během dvou dnů takto zachránila 52 druhů.

Situace se zhoršovala, Japonci zaháněli Sověty na ústup. Maria popadla kulomet a zmasakrovala 90 nepřátel. Poté ale dostala ránu do nohy a ztratila vědomí.

Japonci ji zajali a krutě mučili. Doufali, že jim přitom prozradí informace o sovětské strategii. Maria ale neprozradila nic. Když sovětské jednotky konečně dobyly japonské velitelství, našly tu i její zohavené tělo. Maria Cukanovová byla jedinou ženou sovětsko-japonské války, které byl přidělen titul Hrdina Sovětského svazu.